Riksrevisionen

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som granskar hur regeringen använder skattepengarna i den statliga verksamheten.

Myndighetens mål är att bidra till att statens resurser används på ett bra sätt och att den statliga förvaltningen sköts effektivt.

Riksrevisionen har en oberoende ställning. Den leds av en riksrevisor som själv bestämmer vad som ska granskas. Riksrevisorn utses av riksdagen.

Riksrevisionen föreslår åtgärder, men det är regering eller riksdag som beslutar om några åtgärder ska sättas in.

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt. Att kontrollera hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete är en av riksdagens viktigaste uppgifter.

Kontaktinformation

Postadress

Riksrevisionen
Box 6181
102 33 Stockholm

Dokument