Framtidens riksdagshus

Riksdagens byggnader på Helgeandsholmen och i Gamla stan i Stockholm är i behov av renovering. Planen är att stegvis renovera och utveckla de olika husen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ledamöternas och riksdagens arbete.

Medeltidsmuseet framifrån.
Foto: Anders Löwdin

Nytt mötescentrum och extra plenisal under Riksplan

Riksdagen planerar för en extra plenisal samt ett nytt besöks- och mötescentrum på Riksplan. Det behövs en extra plenisal att sammanträda i om den ordinarie plenisalen inte kan användas. Genom besöks- och mötescentrumet kommer riksdagen bättre kunna presentera sin verksamhet för allmänheten, skolklasser och turister. Samtidigt uppfylls kraven på ökad säkerhet. Foto: Anders Löwdin

Nytt mötescentrum och extra plenisal under Riksplan

Cephalus innergård
Foto: Melker Dahlstrand

Varsam renovering av kvarteret Cephalus

Under 2024 är det planerad start för renovering av kvarteret Cephalus i Gamla stan. Kvarteret är omgärdat av Myntgatan, Salviigränd, Västerlånggatan och Storkyrkobrinken. Kvarteret Cephalus har inte genomgått några större ombyggnationer sedan 1950-talet. Därför finns ett stort behov av att modernisera bland annat ventilationssystem och invändiga ytskikt. I dag används Cephalus lokaler av såväl riksdagsledamöter som av tjänstemän i Riksdagsförvaltningen. Foto: Melker Dahlstrand

Varsam renovering av kvarteret Cephalus

Ledamotshusets innergård med pelare.
Foto: Melker Dahlstrand

Det nya ledamotshuset

Den omfattande renoveringen av ledamotshuset i Gamla stan är klar. Huset har omvandlats till en modern kontorsbyggnad anpassad till riksdagens och ledamöternas arbete. Under 2022 är det dags för inflyttning. Foto: Melker Dahlstrand

Det nya ledamotshuset

Återtaget bygglov för tillbyggnaden i ledamotshuset

 

Riksbron på sommaren
Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagen bygger om för framtidens demokrati

Vissa av riksdagens byggnader är runt 100 år gamla och har inte renoverats sedan 80-talet. Husen behöver anpassas till en nutida såväl som en framtida riksdag. Målsättningen är bland annat att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagens arbete och att det ska bli lättare att besöka riksdagen. Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagen bygger om för framtidens demokrati

Om sidan

Publicerad