Framtidens riksdagshus

Riksdagens byggnader på Helgeandsholmen och i Gamla stan i Stockholm är i behov av renovering. Planen är att stegvis renovera och utveckla de olika husen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ledamöternas och riksdagens arbete.

Medeltidsmuseet framifrån.
Foto: Anders Löwdin

Uppdrag för att bevara och tillgängliggöra unika värden under Riksplan

Riksdagsförvaltningen ska ta fram en plan för hur den unika historiska miljön under Riksplan ska tillvaratas och göras tillgänglig för allmänheten i samband med den ombyggnad som planeras. Det är innebörden i det uppdrag som riksdagsstyrelsen gett riksdagsdirektören vid ett sammanträde i februari. 

Uppdrag för att bevara och tillgängliggöra unika värden under Riksplan

Cephalus innergård
Foto: Melker Dahlstrand

Varsam renovering av kvarteret Cephalus

Under 2024 fortsätter förberedelserna inför renoveringen av kvarteret Cephalus i Gamla stan som preliminärt startar våren 2025. Kvarteret är omgärdat av Myntgatan, Salviigränd, Västerlånggatan och Storkyrkobrinken. Kvarteret Cephalus har inte genomgått några större ombyggnationer sedan 1950-talet. Därför finns ett stort behov av att modernisera bland annat ventilationssystem och invändiga ytskikt. I dag används Cephalus lokaler av såväl riksdagsledamöter som av tjänstemän i Riksdagsförvaltningen.

Varsam renovering av kvarteret Cephalus

 

Ledamotshusets innergård med pelare.
©Bror Marklund/Bildupphovsrätt 2023. Foto: Melker Dahlstrand

Det nya ledamotshuset

Den omfattande renoveringen av ledamotshuset i Gamla stan är klar. Huset har omvandlats till en modern kontorsbyggnad anpassad till riksdagens och ledamöternas arbete. Under 2022 är det dags för inflyttning.

Det nya ledamotshuset

Återtaget bygglov för tillbyggnaden i ledamotshuset

 

Riksbron på sommaren
Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagen bygger om för framtidens demokrati

Vissa av riksdagens byggnader är runt 100 år gamla och har inte renoverats sedan 80-talet. Husen behöver anpassas till en nutida såväl som en framtida riksdag. Målsättningen är bland annat att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagens arbete och att det ska bli lättare att besöka riksdagen.

Riksdagen bygger om för framtidens demokrati

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad