Statsrådsarvodesnämnden

Statsrådsarvodesnämnden beslutar hur höga ministrarnas månadsarvoden ska vara.

Nämnden bestämmer också vilken ersättning de ministrar som avgår ska få. I nämnden ingår en ordförande och två ledamöter, som utses av riksdagen.

Nämndens sammansättning

Ordförande

Ove Nilsson

Ledamöter

 • Anders Forsberg
 • Monica Dahlbom

Kontaktinformation

Telefon: 08-786 54 84, Björn Länsisyrjä, sekreterare

E-post: statsradsarvodesnamnden@riksdagen.se

Postadress

Statsrådsarvodesnämnden
Björn Länsisyrjä
c/o Riksdagsförvaltningen
100 12 Stockholm

Dataskyddsombud

Riksdagsförvaltningens dataskyddsombud är även dataskyddsombud för nämnden.

Kontaktinformation

 • Växel: 08-786 40 00
 • E-post: dataskyddsombud@riksdagen.se  

Postadress

Dataskyddsombud
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

Dokument

Så här fastställs arvodena

Det är Statsrådsarvodesnämnden som fastställer en ministers avgångsersättning. Huvudregeln är att en minister som avgår och ansöker om avgångsersättning får ersättning under ett år. Ersättningen motsvarar det belopp som ministern fick i arvode före avgången. Det kan förekomma att ersättning ges under en längre eller kortare tid än ett år.

Andra inkomster kan påverka ersättningen som en avgående minister får. Avgångsersättningen avräknas bland annat med inkomster som är pensionsgrundande enligt 59 kapitlet i socialförsäkringsbalken samt av inkomster av anställning utomlands som inte beskattas i Sverige. Delpension enligt kollektivavtal och andra kontanta förmåner på grund av anställning eller uppdrag samt pension kan också påverka avgångsersättningen. 

Minskning av avgångsersättningen görs inte för arvoden som understiger 22 000 kronor per år och som är av tillfällig natur, som till exempel arvoden för tidningsartiklar eller föredrag.

Statsrådsarvodesnämndens uppdrag innefattar inte att besluta om ytterligare ersättning till före detta ministrar efter att tiden för avgångsersättningen har löpt ut.

Statsrådsarvodenas utveckling

Listan visar stadsrådsarvodenas utveckling sedan 1994.

 • 1 januari 1994 hade statsministern 65 000 kronor och övriga statsråd 55 000 kronor i arvode.
 • 1 januari 1996 hade statsministern 75 000 kronor och övriga stadsråd 60 000 kronor i arvode. 
 • 1 juli 1997 hade statsministern 80 000 kronor och övriga stadsråd 65 000 kronor i arvode. 
 • 1 januari 1998 hade statsministern 83 000 kronor och övriga stadsråd 67 000 kronor i arvode. 
 • 1 juli 1999 hade statsministern 88 000 kronor och övriga stadsråd 71 000 kronor i arvode. 
 • 1 juli 2000 hade statsministern 93 000 kronor och övriga stadsråd 75 000 kronor i arvode. 
 • 1 juli 2001 hade statministern 97 000 kronor och övriga stadsråd 78 000 kronor i arvode.
 • 1 juli 2002 hade statsministern 102 000 kronor och övriga stadsråd 82 000 kronor i arvode. 
 • 1 juli 2003 hade statsministern 106 000 kronor och övriga stadsråd 85 000 kronor i arvode.
 • 1 juli 2004 hade statsministern 111 000 kronor och övriga stadsråd 89 000 kronor i arvode. 
 • 1 juli 2005 hade statsministern 116 000 kronor och övriga stadsråd 93 000 kronor i arvode. 
 • 1 juli 2006 hade statsministern 121 000 kronor och övriga stadsråd 97 000 kronor i arvode. 
 • 1 juli 2007 hade statsminister 126 000 kronor och övriga stadsråd 101 000 kronor i arvode.
 • 1 juli 2008 hade statsministern 131 000 kronor och övriga stadsråd 105 000 kronor i arvode. 
 • 1 juli 2009 hade statsministern 135 000 kronor och övriga stadsråd 108 000 kronor i arvode. 
 • 1 juli 2010 hade statsministern 140 000 kronor och övriga stadsråd 112 000 kronor i arvode. 
 • 1 juli 2011 hade statsministern 144 000 kronor och övriga stadsråd 115 000 kronor i arvode. 
 • 1 juli 2012 hade statsministern 148 000 kronor och övriga stadsråd 118 000 kronor i arvode. 
 • 1 juli 2013 hade statsministern 152 000 kronor och övriga stadsråd 121 000 kronor i arvode. 
 • 1 juli 2014 hade statsministern 156 000 kronor och övriga stadsråd 124 000 kronor i arvode. 
 • 1 juli 2015 hade statsministern 160 000 kronor och övriga stadsråd 127 000 kronor i arvode. 
 • 1 juli 2016 hade statsministern 164 000 kronor och övriga stadsråd 130 000 kronor i arvode. 
 • 1 juli 2017 hade statsministern 168 000 kronor och övriga stadsråd 133 000 kronor i arvode. 
 • 1 juli 2018 hade statsministern 172 000 kronor och övriga stadsråd 136 000 kronor i arvode. 
 • 1 juli 2019 hade statsministern 176 000 kronor och övriga stadsråd 139 000 kronor i arvode. 
 • 1 januari 2021 hade statsministern 180 000 kronor och övriga stadsråd 142 000 kronor i arvode. 
 • 1 januari 2022 hade statsministern 184 000 kronor och övriga stadsråd 145 000 kronor i arvode. 
 • 1 juli 2023 hade statsministern 191 000 kronor och övriga statsråd 150 500 kronor i arvode. 

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad