Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn

Nämnden bestämmer lön, avgångsersättning och övriga anställningsförmåner för riksdagens ombudsmän, riksrevisorn och riksrevisionsdirektören.

I nämnden ingår en ordförande och två ledamöter, som riksdagen utser.

Nämndens sammansättning

Ordförande

Anders Lindström

Ledamöter

  • Ulf Christoffersson
  • Mari Andersson

Kontaktinformation

Telefon: 08-786 49 87 (Martin Brandorf, nämndens sekreterare)

Postadress

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn
c/o Riksdagsförvaltningen
100 12 Stockholm

Dataskyddsombud

Riksdagsförvaltningens dataskyddsombud är även dataskyddsombud för nämnden.

Kontaktinformation

  • Växel: 08-786 40 00
  • E-post: dataskyddsombud@riksdagen.se  

Postadress

Dataskyddsombud
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

Dokument

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad