Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner

Nämnden har till uppgift att pröva frågor om övergångsrestriktioner för personer som är eller har varit statsråd, statssekreterare, riksrevisor eller riksrevisionsdirektör och som avser att börja ett nytt uppdrag eller en ny anställning i annan än statlig verksamhet eller etablera näringsverksamhet.

Nämnden väljs av riksdagen och består av en ordförande samt fyra ledamöter. 

Nämndens sammansättning

Ordförande

Anna Skarhed

Övriga ledamöter

  • Thomas Rolén, vice ordförande
  • Sven-Erik Österberg
  • Tanja Rasmusson
  • Elisabet Fura

Sekreterare

Ralf Järtelius

Kontaktinformation

Postadress

Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

Dataskyddsombud

Riksdagsförvaltningens dataskyddsombud är även dataskyddsombud för nämnden.

Kontaktinformation

  • Växel: 08-786 40 00
  • E-post: dataskyddsombud@riksdagen.se  

Postadress

Dataskyddsombud
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

Dokument

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad