Pressackreditering

Journalister och fotografer måste ansöka om och beviljas riksdagens pressackreditering för att få arbeta på egen hand i riksdagen. Detsamma gäller tekniker och personal som servar medieföretagens studior i riksdagen.

Den som har journalistiska arbetsuppgifter för massmedieföretag motsvarande minst 50 procent av en heltidstjänst, som anställd eller frilans, kan beviljas pressackreditering till riksdagen.

Riksdagens pressackreditering gäller som längst två år. Vid tidsbegränsade uppdrag gäller pressackrediteringen så länge som uppdraget varar. En pressackreditering kan också gälla för en enstaka dag.

Riksdagens pressackreditering ger rätt till tillträde till riksdagens lokaler på vardagar under ordinarie arbetstid (klockan 8–16.30) och under andra tider i anslutning till kammar- eller utskottssammanträde, presskonferens eller partimöte.

Pressackrediteringen ger rätt till tillträde till arbetslokaler för massmedier samt till lokaler där riksdagsledamöter vistas för sitt uppdrag, dock med undantag av arbetsrum, talmanskorridoren och korridoren vid konstitutionsutskottets kansli, plenisalen, kammarsalarna i Östra riksdagshuset, utskottens sammanträdesrum och Klubbrummet.

Pressackrediteringen ger inte rätt till tillträde till barnverksamheten eller utrymmen som Riksdagsförvaltningen disponerar. Partikanslierna bestämmer själva vad som gäller för tillträde till deras respektive lokaler.

Ansök om riksdagens pressackreditering

Riksdagsförvaltningen handlägger ansökningar om pressackreditering så snabbt som möjligt utifrån gällande regelverk. För att ansöka om riksdagens pressackreditering, fyll i blanketten nedan.

Ansökningsblankett

Ansök om pressackreditering för enstaka dag

Om du vill ansöka om pressackreditering för en enstaka dag kan du i stället ringa 020-349 000, tonval 2. Måndag–torsdag klockan 8–16.30, fredag klockan 8–15. Samma förutsättningar måste vara uppfyllda som för längre tid.

Om du beviljas riksdagens pressackreditering

Om din ansökan beviljas får du ett beslut via e-post med information om bland annat hur du får ditt passerkort och om regler som gäller i riksdagens lokaler. Passerkortet ska alltid bäras synligt i lokalerna.

Om din anställning eller ditt uppdrag ändras innan pressackrediteringen löpt ut är du skyldig att meddela Riksdagsförvaltningen. När giltighetstiden har löpt ut ska passerkortet alltid återlämnas till Riksdagsförvaltningen. Det gäller även om du ansöker om en ny tidsperiod.

Återkallande av riksdagens pressackreditering

Riksdagsförvaltningen kan återkalla din pressackreditering om det kan antas att de omständigheter som låg till grund för ackrediteringen inte längre finns. Det kan ske om du har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter i samband med din ansökan, om du har inte följt gällande föreskrift eller om det finns synnerliga skäl för återkallelse.

Vissa beslut kan överklagas

Om din ansökan om pressackreditering avslås eller om din pressackreditering återkallas kan du överklaga beslutet hos Riksdagens överklagandenämnd. Information om hur du gör får du i samband med beslutet.

Dokument

Utdrag ur Riksdagsstyrelsens föreskrift om säkerhet och säkerhetsskydd i riksdagen, Riksdagsförvaltningen och partikanslierna RFS 2019:1 (pdf, 117 kB)

Kontakt

Kontakta oss vid frågor om pressackreditering.

Telefon: 020-349 000, tonval 2.

Ordinarie telefontider: måndag–torsdag klockan 8–16.30, fredag klockan 8–15.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad