Quiz

Vad vet du om demokratins historia, kammaren och riksdagens uppgifter? Testa dina kunskaper i riksdagens quiz.

Rösträttsmötet i Strängnäs, juni 1916.Friluftsmöte med Borgmästare Jakob Pettersson, Södertälje, i talarstolen framför folksamling.
Foto: Riksdagsförvaltningen, Signe Bergmans samling

Demokratins historia – testa dina kunskaper

Vilka var LKPR, vem var kung under Borggårdskrisen och hur många procent kvinnor valdes in vid riksdagsvalet 2022? Testa dina kunskaper om demokratins historia.

Pågående debatt i kammaren. Två personer vid talarstolar och Talmannen i mitten.
Foto: Melker Dahlstrand

Kammaren – testa dina kunskaper

Vem är ordförande vid debatter, vad är en regeringsförklaring och var kan man följa debatterna i kammaren? Testa dina kunskaper om riksdagens kammare.

Riksdagshuset en sommardag. Grönska syns på träden och himmeln är blå.
Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagens uppgifter – testa dina kunskaper

Vilka uppgifter har riksdagen och hur många beslut fattas under ett år? Testa dina kunskaper om riksdagens uppgifter.

Bild på en skylt som det står till vallokal på.
Foto: Melker Dahlstrand

Val till riksdagen – testa dina kunskaper

Hur lång är en mandatperiod, vilka har rösträtt och vad är egentligen ett mandat? Testa dina kunskaper om val till riksdagen.

Första kammaren, plenisalen i nya riksdagshuset.
Foto: Riksdagsförvaltningen

Riksdagens historia – testa dina kunskaper

När fick Sverige allmän rösträtt, var samlades den första riksdagen och hur länge har Sverige haft ett enkammarsystem? Testa dina kunskaper om riksdagens historia.

Illustration av mötesrummet i Europaparlamentet.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Vad vet du om EU-valet?

Söndagen den 9 juni 2024 är det EU-val i Sverige, det vill säga val till Europaparlamentet. Vad vet du om EU-valet och Europaparlamentet? Testa dina kunskaper i det här quizet!

Om sidan

Publicerad