Riksdagens ombudsmän, JO

Riksdagens ombudsmän kallas också för Justitieombudsmannen, JO. Till JO kan alla vända sig som tycker att en myndighet har behandlat dem felaktigt.

  • JO granskar om myndigheter och enskilda tjänstemän följer lagar och förordningar, det vill säga om det har gått rätt till vid handläggningen av olika ärenden och om enskilda medborgare behandlats på ett korrekt sätt.
  • JO kan göra kritiska uttalanden och föreslå att myndigheterna förbättrar sina handläggningsrutiner. Uttalandena är inte bindande.
  • JO har fyra ombudsmän, som riksdagen utser.
  • JO är en del av riksdagens kontrollmakt. Att kontrollera hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete är en av riksdagens viktigaste uppgifter. Mer om Justitieombudsmannen

Kontaktinformation

Postadress

Justitieombudsmannen, JO
V. Trädgårdsgatan 4
Box 16327
103 26 Stockholm

Dokument

Om sidan

Publicerad