Valprövningsnämnden

Den som tycker att ett allmänt val gått felaktigt till kan vända sig till Valprövningsnämnden.

Valprövningsnämnden prövar överklaganden av allmänna val, det vill säga val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige samt Sametinget och Europaparlamentet. Även överklaganden av nationella folkomröstningar prövas.

Nämnden prövar dessutom överklaganden av administrativa valärenden, till exempel beslut om valkretsindelning, registrering av partibeteckning och fördelning av mandat på valkretsar.

Valprövningsnämndens beslut får inte överklagas. 

Nämnden består av en ordförande och sex ledamöter som utses av riksdagen. Ordföranden ska vara eller ha varit domare.

Nämndens sammansättning

Ordförande

Svante O Johansson

Ersättare för ordförande

Malin Bonthron

Ledamöter

  • Fredrik Lindahl (SD)
  • Hans Ekström (S)
  • Krister Hammarbergh (M)
  • Sanne Lennström (S)
  • Michael Rubbestad (SD)
  • Joakim Johansson

Kontaktinformation

Allmänna frågor

Vid allmänna frågor om Valprövningsnämnden och nämndens verksamhet, kontakta riksdagsinformation:

  • Telefon: 020-349 000
  • E-post: riksdagsinformation@riksdagen.se

Ordinarie telefontider: måndag–fredag klockan 9–12 och 13–15

Specifika frågor

Vid specifika frågor om exempelvis enskilda överklaganden eller beslut, kontakta Valprövningsnämnden:

Telefontider: måndag–fredag klockan 9–11

Postadress

Valprövningsnämnden
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

Dataskyddsombud

Riksdagsförvaltningens dataskyddsombud är även dataskyddsombud för nämnden.

Kontaktinformation

  • Växel: 08-786 40 00
  • E-post: dataskyddsombud@riksdagen.se  

Postadress

Dataskyddsombud
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

Dokument

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad