Riksdagens överklagandenämnd

Riksdagens överklagandenämnd, ÖN, prövar vissa beslut som fattats av Riksdagsförvaltningen, Riksbanken, Riksrevisionen och Justitieombudsmannen, JO.

Beslut som kan överklagas till nämnden är exempelvis anställningsbeslut och beslut om ackreditering av journalister för tillträde till riksdagens lokaler.

Nämnden består av en ordförande och fyra ledamöter. De väljs av riksdagen.

Nämndens sammansättning

Ordförande

Inga-Lill Askersjö

Ersättare för ordförande

Ulrik von Essen

Ledamöter

  • Mattias Eriksson Falk (SD)
  • Patrik Lundqvist (S)
  • Helena Bouveng (M)
  • Anna Wallentheim (S) 

Kontaktinformation

Telefon: 08-786 44 21 (kansli)

Postadress

Riksdagens överklagandenämnd
100 12 Stockholm

Dataskyddsombud

Riksdagsförvaltningens dataskyddsombud är även dataskyddsombud för nämnden.

Kontaktinformation

  • Växel: 08-786 40 00
  • E-post: dataskyddsombud@riksdagen.se  

Postadress

Dataskyddsombud
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

Dokument

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad