Att överklaga ett val eller en folkomröstning

Efter allmänna val, det vill säga val till riksdagen, regioner och kommuner samt val till Sametinget och Europaparlamentet, har du möjlighet att skriftligen överklaga valresultatet. Det gäller även nationella folkomröstningar.

Vem kan överklaga?

Det är endast de som har haft rösträtt vid valet eller ett parti som deltagit i valet som har rätt att överklaga. Därför måste du lämna personuppgifter när du överklagar så att det går att kontrollera rätten att överklaga. 

Överklaga inom tio dagar efter avslutat val eller folkomröstning

Om du vill överklaga ett valresultat eller ett resultat av en folkomröstning kan du göra det tidigast dagen efter valdagen eller folkomröstningen och senast tio dagar efter att resultatet är fastställt och offentliggjort.

Du kan ta del av lagar och regler för val och folkomröstningar på Valmyndighetens webbplats:

Lagar och regler på Valmyndighetens webbplats

Överklagande av valet till Europaparlamentet 2024

Om du vill överklaga valet till Europaparlamentet måste du göra det senast tio dagar efter att valresultatet är fastställt och offentliggjort.

Valresultatet i EU-valet 2024 på Valmyndighetens webbplats

Sista dag att överklaga valet var måndagen den 24 juni 2024. 

Vad händer med överklagandet?

En förteckning över de överklaganden som kommer in till Valprövningsnämnden offentliggörs på nämndens webbplats när tiden för överklagande har gått ut. Förteckningen innehåller uppgifter om överklagandens namn och vad överklagandet gäller.

Efter offentliggörandet börjar Valprövningsnämnden handlägga ärendet och det görs i huvudsak skriftligt. Det slutliga beslutet tas på ett sammanträde i Valprövningsnämnden. När beslutet är taget skickas det till den som har överklagat och andra som berörs av det. Nämndens beslut går inte att överklaga. 

Ta del av Valprövningsnämndens tidigare beslut.

Valprövningsnämndens beslut

Vad kan Valprövningsnämnden göra?

Valprövningsnämnden kan upphäva ett val i den omfattning som det behövs och besluta om omval. Detta gäller om det som hänt kan antas ha inverkat på valutgången.

Om felet kan rättas genom en ny sammanräkning eller någon annan mindre ingripande åtgärd kan nämnden besluta om det. 

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad