Partibidragsnämnden

Partibidragsnämnden prövar frågor om statligt partistöd. Statligt partistöd ges till den allmänna verksamheten i partier både i och utanför riksdagen. Nämnden beslutar också om stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.

Valresultatet styr hur mycket pengar partierna får. Ansökan om stöd måste göras skriftligt till nämnden. Villkoren för att få stöd och hur stödet ska beräknas finns i lagen om statligt stöd till politiska partier och i lagen om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer. Beslut om stöd fattas av nämnden varje höst, vanligtvis i oktober.

Mer om partistöd

Nämnden består av ordförande och två andra ledamöter. Ledamöterna, som ska inneha eller ha innehaft ordinarie tjänst som domare, utses av riksdagsstyrelsen för sex år.

Nämndens sammansättning

Ordförande

Gudmund Toijer

Ledamöter

  • Mari Andersson
  • Linda Haggren 

Kontaktinformation

Postadress

Partibidragsnämnden
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

Dataskyddsombud

Riksdagsförvaltningens dataskyddsombud är även dataskyddsombud för nämnden.

Kontaktinformation

  • Växel: 08-786 40 00
  • E-post: dataskyddsombud@riksdagen.se  

Postadress

Dataskyddsombud
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

Dokument

Beslut

Beslut 2023

Beslut 2022

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad