Presservice i riksdagen

På den här sidan finns information om riksdagens lånearbetsplatser, nätverksinloggning och annan service för journalister och fotografer med riksdagens pressackreditering.

Riksdagen erbjuder olika former av service för journalister och fotografer med riksdagens pressackreditering. Syftet är att skapa goda förutsättningar för massmedier att bevaka och informera om riksdagens arbete. Reglerna om servicen finns i riksdagsstyrelsens föreskrift (RFS 2016:3) om arbetslokaler, utrustning och service till företrädare för massmedier.

Riksdagsstyrelsens föreskrift om arbetslokaler, utrustning och service till företrädare för massmedier (RFS 2016:3) (pdf, 53 kB)

Pressfoajén och pressläktaren

I Västra riksdagshuset på plan 7 finns pressfoajén med lånearbetsplatser, läsfåtöljer, tv och pentry. Pressfoajén är också utgångspunkt för att nå pressläktaren i kammaren samt fotoplatserna på läktaren, på balkonger och i gluggar.

Pressläktaren finns vid den södra delen av åhörarläktaren och är reserverad för journalister och fotografer med riksdagens pressackreditering.

På läktaren finns också särskilda fotoplatser samt möjlighet att tappa ljud. Det finns också fotoplatser på balkonger och i gluggar.

Mer information finns på sidan Fotografering.

Fotografering

Arbetsplatser för press, radio och tv

I Västra riksdagshuset på plan 7 och 8 finns fasta arbetsplatser och studiorum för press, radio och tv. Massmedieföretag som beviljats fasta arbetsplatser bestämmer vilka medarbetare med pressackreditering som ska ha tillgång till arbetsplatserna.

Riksdagens presscenter

I Västra riksdagshuset på plan 5 finns kammarfoajén där ledamöterna passerar på väg till och från sammanträden i kammaren. Där finns även riksdagens presscenter som används för pressträffar och snabba intervjuer. Där finns möjlighet att tappa ljud och bild.

Wifi

Gästinloggning till riksdagens trådlösa nätverk finns att hämta i Västra riksdagshuset, antingen i pressfoajén på plan 7 eller i servicecenter i Bankhallen på plan 3.

Kammarsalarna och Skandiasalen

I Östra riksdagshuset finns Förstakammarsalen och Andrakammarsalen på plan 5. Här hålls bland annat öppna utskottsutfrågningar och seminarier.

I kvarteret Neptunus Större finns Skandiasalen på plan 3. Den nås via entrén vid Mynttorget 1. I Skandiasalen håller EU-nämnden sina samråd.

Tappa ljud för egen inspelning

Det finns möjlighet att tappa ljud för egen inspelning i vissa lokaler:

  • Pressläktaren (Västra riksdagshuset, plan 7) vid sammanträden i kammaren
  • Presscentret (Västra riksdagshuset, plan 5) vid presskonferenser

Efter förfrågan kan det vid vissa evenemang finnas möjlighet att tappa ljud för egen inspelning även i andra lokaler:

  • Förstakammarsalen (Östra riksdagshuset, plan 5)
  • Andrakammarsalen (Östra riksdagshuset, plan 5)
  • Bankhallen, vid ceremoniscenen (Västra riksdagshuset, plan 2)
  • Skandiasalen (Mynttorget 1, plan 3)
  • Mittpoolen (Östra riksdagshuset, plan 2)

Brandskyddsregler i riksdagens lokaler

I riksdagens lokaler gäller allmänna brandskyddsregler. Reglerna omfattar förebyggande brandskyddsåtgärder och gäller alla med tillträde till riksdagens lokaler inklusive journalister och fotografer med riksdagens pressackreditering. 

Allmänna brandskyddsregler i riksdagens lokaler (pdf, 64 kB)

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad