Riksdagens arvodesnämnd

Riksdagens arvodesnämnd bestämmer hur höga riksdagsledamöternas månadsarvoden ska vara.

I arvodesnämnden sitter en ordförande och två ledamöter. De utses av riksdagen men de är inte riksdagsledamöter.

Nämndens sammansättning

Ordförande

  • Jonas Malmberg
  • Gudmund Toijer, ersättare för ordföranden

Ledamöter

  • Barbro Holmberg
  • Peter Egardt

Kontaktinformation

Postadress

Riksdagens arvodesnämnd
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

Dataskyddsombud

Riksdagsförvaltningens dataskyddsombud är även dataskyddsombud för nämnden.

Kontaktinformation

  • Växel: 08-786 40 00
  • E-post: dataskyddsombud@riksdagen.se  

Postadress

Dataskyddsombud
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

Riksdagsledamöternas arvoden och villkor

Här hittar du information om ledamöternas aktuella arvoden och villkor.

Ledamöternas arvoden

Två system för avgångsförmåner

Från den 1 maj 2014 finns det två system för avgångsförmåner för tidigare ledamöter. Det gamla systemet med inkomstgaranti gäller för dem som blivit riksdagsledamöter före valet 2014. För ledamöter som valdes in för första gången i valet 2014 gäller ett nytt system med ekonomiskt omställningsstöd.

Information om avgångsförmåner från Riksdagens arvodesnämnd (pdf, 138 kB)

Dokument

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad