Fotografering

Vid fotografering i riksdagens lokaler gäller särskilda regler. Fotografering är normalt endast tillåten för nyhetsproduktion och inte för till exempel spelfilm och reklamfilm.

Journalister och fotografer med riksdagens pressackreditering får fotografera för nyhetsproduktion i riksdagslokaler dit de har självständig rätt till tillträde. Men det är inte tillåtet att fotografera i kaféet eller restaurangerna, och inte heller i arbetsrum om inte rumsinnehavaren gett sitt tillstånd till det. Fotograferingen får aldrig hindra in- och utpassering eller blockera utrymningsvägar.

Fotoreglerna finns i Riksdagsstyrelsens föreskrift (RFS 2006:5) om fotografering m.m. i riksdagens lokaler. Talmannen kan ge tillstånd till fotografering i andra fall än vad som anges i föreskriften och får även besluta om ytterligare begränsningar i rätten att fotografera.

Föreskrift om fotografering m.m. i riksdagens lokaler, RFS 2006:5

Fotografering på fotoplatser i kammaren

I Västra riksdagshuset på plan 7 finns pressfoajén med utgång till kammarens pressläktare. Härifrån nås även övriga fotoplatser runt kammaren. Det går bra att ta in fotoutrustning på pressläktaren och övriga fotoplatser, men inte ytterkläder och väskor.

Tänk på följande när du arbetar:

 • Arbeta tyst och undvik samtal för att inte störa sammanträdet och ljudupptagning. All utrustning ska vara ljudlös.
 • Använd inte lampor eller blixtar.
 • Ha inte kameraobjektiv och annan utrustning utanför räcket.
 • Fotografera inte dokument på bänkar och podier.
 • Om du vill förflytta dig mellan olika fotoplatser på läktaren, rör dig tyst och ta vägen utmed fönstren bakom läktarplatserna.

Bild på fotoplatserna i kammaren

Illustration över fotopositioner i riksdagens kammare.
Illustration: Riksdagsförvaltningen
 • Fotoplats 1: Framför ena halvan av sektion E. Här går det att tappa ljud för egen inspelning.
 • Fotoplats 2: Framför andra halvan av sektion E. Kan i vissa fall användas.
 • Fotoplats 3: Snett framför trappan vid sektion D. Här går det att tappa ljud för egen inspelning.
 • Fotoplats 4: Ovanför sektion C. Kan inte användas om läktaren är eller väntas bli fullsatt. Utrustning får inte blockera passagen.
 • Fotoplats 5: Snett framför trappan vid sektion B. Här går det att tappa ljud för egen inspelning.
 • Fotoplats 6: Snett framför trappan vid sektion A, vid pelaren. Kan inte användas om platsen är upptagen av rullstol.
 • Fotoplats 7 och 10: Två balkonger. Säkerhetspersonal eller pressekreterare kan låsa upp.
 • Fotoplats 8 och 9: Två fotogluggar på var sida om väven ovanför talmanspodiet (endast för stillbild). Säkerhetspersonal eller pressekreterare kan låsa upp.

Ladda ner fotoplatserna som pdf

Dokumentet innehåller bild på fotoplatserna med tillhörande beskrivning i text.

Fotoplatser-2023 (pdf, 111 kB)

Fotografering i kammarfoajén

I Västra riksdagshuset på plan 5 finns kammarfoajén där ledamöterna passerar på väg till och från sammanträden i kammaren. I kammarfoajén finns även riksdagens presscenter som används för pressträffar och snabba intervjuer. Här går det att tappa ljud för egen inspelning.

Fotografering i kammarfoajén får aldrig hindra passering eller blockera utrymningsvägar. Det är därför inte tillåtet att fotografera innanför ljusmarkeringarna i golvet framför dörrarna till kammaren.

Fotografering från golvet inne i kammaren under pågående sammanträde är endast tillåten med tillstånd från talmannen. När sammanträde inte pågår får medföljande sällskap till riksdagsledamöter och statsråd fotografera från golvet i kammaren. Men ingen får låta sig fotograferas på podiet eller i talarstolarna.

Fotografering i riksdagens övriga lokaler

Journalister och fotografer med riksdagens pressackreditering får fotografera för nyhetsproduktion i riksdagslokaler dit de har självständig rätt till tillträde. Men fotografering är inte tillåten i kaféet, restaurangerna, barnverksamhetens lokaler, friskvårdslokalerna eller i arbetsrum om inte rumsinnehavaren gett sitt tillstånd till det.

Den som är arrangör av en sammankomst i Förstakammarsalen, Andrakammarsalen eller övriga sammanträdeslokaler bestämmer själv om fotografering är tillåten. Vid öppna utskottsmöten är fotografering normalt tillåten om inte utskottet beslutar om något annat. Utanför utskottens sessionssalar och övriga sammanträdeslokaler får fotografering ske om det inte hindrar in- och utpasseringen eller blockerar utrymningsvägar.

Partikanslierna bestämmer själva vad som gäller för fotografering i deras respektive lokaler.

Föranmälan vid särskilda tillfällen

Vid särskilda tillfällen, som till exempel riksmötets årliga öppnande, kan det vara krav på föranmälan till tillgängliga fotoplatser. Detta meddelas i så fall via riksdagens webbplats.

Fotografering av konstverk i riksdagen

I riksdagen finns många konstverk som är skyddade enligt upphovsrättslagen. För fotografering för nyhetsproduktion – "rapportering av dagshändelse" – krävs inte tillstånd för att få återge dessa. Vid annan fotografering ska tillstånd sökas från Bildupphovsrätt Sverige (Bus). Det gäller till exempel valurnan som står på podiet i kammaren och väven Minnet av ett landskap på väggen i kammaren.

Om sidan

Publicerad