Riksdagens ansvarsnämnd

Riksdagens ansvarsnämnd prövar vissa frågor om anställningar inom Riksdagsförvaltningen.

Det kan handla om att skilja någon från dennes anställning på grund av personliga förhållanden, disciplinansvar, anmälan om åtal eller avstängning av en anställd.

I nämnden sitter ordförande, vice ordförande och tre ledamöter. De utses av riksdagsstyrelsen.

Nämndens sammansättning

Ordförande

Anders Perklev

Vice ordförande

Karin Almgren

Ledamöter

  • Adnan Dibrani (S)
  • Gunnar Hedberg (M)
  • Helène Robson

Kontaktinformation

Telefon: 08–561 671 31 (kansli)

Postadress

Riksdagens ansvarsnämnd
Birger Jarls Torg 16
Box 2290
103 17 Stockholm

Dataskyddsombud

Riksdagsförvaltningens dataskyddsombud är även dataskyddsombud för nämnden.

Kontaktuppgifter

Växel: 08-786 40 00
E-post: dataskyddsombud@riksdagen.se

Postadress

Dataskyddsombud
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

Dokument

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad