Socialutskottet

En tonårstjej tittar mot en spårvagn som kör på gatan. Flickan sitter i rullstol.
Foto: Marie Linnér / TT

Hur ska vården vara organiserad? Vad har du för rättigheter som patient? Vilka regler ska gälla för handel med läkemedel? Frågor om hälso- och sjukvård ligger på socialutskottets bord. Omsorg för barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre är också områden som socialutskottet behandlar.

En hög med papper på ett bord.

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

En del av en jordglob är inzoomad. Några av Europas länder syns.

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Ett kollage av riksdagens tryckta publikationer.

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Ett stapeldiagram i grönt.

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.