Lina Nordquist (L)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Uppsala län, plats 215
Titel
Docent i fysiologi.
Född år
1977
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Liberalerna

Gruppledare

Socialutskottet

Ledamot

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant

Utbildningsutskottet

Suppleant

Krigsdelegationen

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2026-09-21

Liberalerna

Gruppledare
2022-10-20 –
Förste vice gruppledare
2022-04-19 – 2022-10-21
Andre vice gruppledare
2022-01-01 – 2022-04-19

Socialutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2018-10-09 – 2021-09-02

Justitieutskottet

Suppleant
2018-10-09 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2023-06-19
Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2022-10-12 – 2023-08-31
Suppleant
2018-11-15 – 2022-10-04

Krigsdelegationen

Ledamot
2022-11-17 –

Valberedningen

Suppleant
2021-12-07 – 2022-09-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18–. Ledamot socialutskottet 18–. Suppleant justitieutskottet 18–22, utbildningsutskottet 18–, kulturutskottet 18–21, EU-nämnden 18–, konstitutionsutskottet 22– och socialförsäkringsutskottet 22–. Ledamot krigsdelegationen 22–. 2:e vice och 1:e vice gruppledare, Liberalerna 22 och gruppledare 22–.

Föräldrar

Rektorn Hansolof Nordquist och språkläraren Berit Nordquist, f. Christensen.

Utbildning

Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, slutår 96. Företagsekonomi A 00, juridisk översiktskurs 00, apotekarexamen 01, doktorsexamen i fysiologi 07, docent i fysiologi vid Uppsala universitet 11.

Anställningar

Apoteket AB 01. Doktorand, Uppsala universitet 02–07. Forskare och universitetslärare, Uppsala universitet 07–13. Stipendiat och gästforskare, Georgetown University, USA i omgångar 05–10. Postdoktor, Hokkaido University, Japan 08. Landstingsråd/regionråd, Uppsala 13–18.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot Uppsala universitets konsistorium 04. Ledamot Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 16–19 och Statens medicinsk-etiska råd 19–22. Styrelseledamot Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK 23–.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande, doktorandnämnden Uppsala studentkår 04–05. Ledamot, Liberala Kvinnor 10–17. Styrelseledamot, Cancerfonden 11–19. Ledamot, Stiftelsen Fistulasjukhuset 16–19.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter