Lina Nordquist (L)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Uppsala län, plats 215
Titel
Docent
Född år
1977
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Liberalerna

Gruppledare

Socialutskottet

Ledamot

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant

Utbildningsutskottet

Suppleant

Krigsdelegationen

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2026-09-21

Liberalerna

Gruppledare
2022-10-20 –
Förste vice gruppledare
2022-04-19 – 2022-10-21
Andre vice gruppledare
2022-01-01 – 2022-04-19

Socialutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2018-10-09 – 2021-09-02

Justitieutskottet

Suppleant
2018-10-09 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2023-06-19
Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2022-10-12 – 2023-08-31
Suppleant
2018-11-15 – 2022-10-04

Krigsdelegationen

Ledamot
2022-11-17 –

Valberedningen

Suppleant
2021-12-07 – 2022-09-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Ledamot socialutskottet 18-. Suppleant justitieutskottet 18-, utbildningsutskottet 18-, kulturutskottet 18- och EU-nämnden 18-.

Föräldrar

Rektorn Hansolof Nordquist och språkläraren Berit Nordquist, f. Christensen.

Utbildning

Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, slutår 96. Företagsekonomi A 00, juridisk översiktskurs 00, apotekarexamen 01, doktorsexamen i fysiologi 07, docent i fysiologi vid Uppsala universitet 11.

Anställningar

Apoteket AB 01. Doktorand, Uppsala universitet 02-07. Forskare och universitetslärare, Uppsala universitet 07-13. Stipendiat och gästforskare, Georgetown University, USA i omgångar 05-10. Postdoktor, Hokkaido University, Japan 08. Landstingsråd/regionråd, Uppsala 13-18.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Uppsala universitets konsistorium 04, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 16-19 och Statens medicinsk-etiska råd 19-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande, doktorandnämnden Uppsala studentkår 04-05. Ledamot, Liberala Kvinnor 10-17. Styrelseledamot, Cancerfonden 11-19. Ledamot, Stiftelsen Fistulasjukhuset 16-19.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Filter