Nadja Awad (V)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Örebro län, plats 342
Född år
1991
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant

Trafikutskottet

Suppleant

Socialutskottet

Suppleant

Utbildningsutskottet

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Civilutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2023-10-05

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21

Trafikutskottet

Suppleant
2023-02-08 – 2026-09-21

Socialutskottet

Suppleant
2023-10-05 – 2026-09-21

Utbildningsutskottet

Suppleant
2023-10-05 – 2026-09-21

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 22–. Suppleant civilutskottet 22–23, miljö- och jordbruksutskottet 22–, trafikutskottet 22–, socialutskottet 23– och utbildningsutskottet 23–.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: FN:s rekommendationer och krav på regeringens funktionsrättspolitik

  FN:s rekommendationer och krav på regeringens funktionsrättspolitik

  Interpellation 2023/24:702 av Nadja Awad (V)

  Interpellation 2023/24:702 FN:s rekommendationer och krav på regeringens funktionsrättspolitik av Nadja Awad V till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall M Den 1112 mars förhördes regeringen av FN:s funktionsrättskommitté i Genève gällande Sveriges arbete med rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. FN:s
  Inlämnad
  2024-04-16
  Svarsdatum
  2024-06-19
  Besvarare
  Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Civilminister Erik Slottner KD Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Energi- och näringsminister
  Datum
  2024-06-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: Stöd till personer med funktionsnedsättning

  Stöd till personer med funktionsnedsättning

  Betänkande 2023/24:SoU13

  Riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Det ena gäller ledsagning för personer med synnedsättning och det andra handlar om schablonbeloppet för assistansersättning.

  Riksdagen anser att regeringen bör se över förutsättningarna för avgiftsfri ledsagning

  Behandlade dokument
  42
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  40, 111 minuter
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-11
  Debatt
  2024-06-12
  Beslut
  2024-06-12
 • Nedskärningar inom skolan

  Interpellation 2023/24:807 av Nadja Awad (V)

  Interpellation 2023/24:807 Nedskärningar inom skolan av Nadja Awad V till Statsrådet Lotta Edholm L Enligt skollagen ska alla elever ges rätt att få stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Det står också tydligt att en strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar
  Inlämnad
  2024-06-05
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)
 • Nedskärningar och personalbrist inom äldreomsorgen

  Interpellation 2023/24:800 av Nadja Awad (V)

  Interpellation 2023/24:800 Nedskärningar och personalbrist inom äldreomsorgen av Nadja Awad V till Statsrådet Anna Tenje M Behovet av att säkerställa att det finns tillräckligt med personal inom äldreomsorgen har varit akut under lång tid. I dag är behovet mer skriande än någonsin, i och med regeringens och Sverigedemokraternas
  Inlämnad
  2024-05-28
  Besvarare
  Statsrådet Anna Tenje (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Att lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

  Att lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

  Betänkande 2023/24:UbU16

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag som innebär bättre möjligheter för elever i grundskolan, specialskolan och sameskolan att läsa på en högre nivå och för elever i gymnasieskolan att gå fram i snabbare studietakt.

  Vissa grundskoleelever med särskild begåvning eller som är högpresterande

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  32, 99 minuter
  Justering
  2024-05-14
  Bordläggning
  2024-05-17
  Debatt
  2024-05-20
  Beslut
  2024-05-22
 • Försäkringskassans återkrav

  Skriftlig fråga 2023/24:884 av Nadja Awad (V)

  Fråga 2023/24:884 Försäkringskassans återkrav av Nadja Awad V till Statsrådet Anna Tenje M Försäkringskassan har på eget initiativ infört tuffare krav på snabb återbetalning. Det framgår av en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF 2024:2Granskningen visar att Försäkringskassans tuffare krav delvis beror
  Inlämnad
  2024-05-07
  Svarsdatum
  2024-05-15
  Besvarare
  Statsrådet Anna Tenje (M)
 • Diskriminering av personer med funktionsnedsättning

  Skriftlig fråga 2023/24:873 av Nadja Awad (V)

  Fråga 2023/24:873 Diskriminering av personer med funktionsnedsättning av Nadja Awad V till Statsrådet Paulina Brandberg L Diskrimineringsombudsmannens DO årliga statistikrapport visar att antalet anmälningar om diskriminering fortsätter att öka. Mellan åren 2022 och 2023 uppgick ökningen till 9 procent. Förra året inkom
  Inlämnad
  2024-05-07
  Svarsdatum
  2024-05-15
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • Studenters ekonomi

  Interpellation 2023/24:703 av Nadja Awad (V)

  Interpellation 2023/24:703 Studenters ekonomi av Nadja Awad V till Utbildningsminister Mats Persson L För fjärde året i rad presenterar SSCO Stockholms studentbudget. De redogör för hur situationen ser ut för en genomsnittlig student i Stockholm och vad denna har att förhålla sig till ekonomiskt. Enligt deras beräkningar
  Inlämnad
  2024-04-16
  Besvarare
  Utbildningsminister Mats Persson (L)
 • med anledning av prop. 2023/24:119 Statens stöd till trossamfund och civilsamhället – enhetliga och rättssäkra villkor

  Motion 2023/24:2869 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2023/24:2869 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V med anledning av prop. 2023/24:119 Statens stöd till trossamfund och civilsamhället enhetliga och rättssäkra villkor 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stöd ska få lämnas till ett registrerat trossamfund
  Inlämnad
  2024-04-17
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2023/24:KrU7
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Vård och stöd till anhöriga till personer med NPF-diagnoser

  Skriftlig fråga 2023/24:809 av Nadja Awad (V)

  Fråga 2023/24:809 Vård och stöd till anhöriga till personer med NPF-diagnoser av Nadja Awad V till Socialminister Jakob Forssmed KD De 4 600 svar som Riksförbundet Attention har samlat in via en medlemsenkät vittnar om ett anhörigskap som på många olika sätt påverkar den egna hälsan och livet i stort. Även om anhörigskapet
  Inlämnad
  2024-04-16
  Svarsdatum
  2024-04-24
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Äldreomsorg

  Äldreomsorg

  Betänkande 2023/24:SoU20

  Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner om äldreomsorg från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om en äldreomsorgslag, stärkt medicinsk kompetens i kommuner, bemanning och villkor i äldreomsorgen.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  40, 121 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-10
  Debatt
  2024-04-11
  Beslut
  2024-04-17
 • Studenters ekonomiska situation

  Interpellation 2023/24:684 av Nadja Awad (V)

  Interpellation 2023/24:684 Studenters ekonomiska situation av Nadja Awad V till Utbildningsminister Mats Persson L För fjärde året i rad presenterar SSCO Stockholms studentbudget. De redogör för hur situationen ser ut för en genomsnittlig student i Stockholm och vad studenten har att förhålla sig till ekonomiskt. Enligt
  Inlämnad
  2024-04-08
  Besvarare
  Utbildningsminister Mats Persson (L)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Situationen i Gaza

  Situationen i Gaza

  Interpellation 2023/24:588 av Ola Möller (S)

  Interpellation 2023/24:588 Situationen i Gaza av Ola Möller S till Utrikesminister Tobias Billström M 70 personer dödades i väntan på humanitär hjälp. Det var svältande som bara vill ha mat, bombade av Israel. Så här ser vardagen i Gaza ut. Hundratals människor befinner sig i en akut svältkatastrof samtidigt som världen
  Inlämnad
  2024-02-29
  Svarsdatum
  2024-04-05
  Besvarare
  Utrikesminister Tobias Billström (M)
 • med anledning av prop. 2023/24:83 Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör

  Motion 2023/24:2839 av Isabell Mixter m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2023/24:2839 av Isabell Mixter m.fl. V med anledning av prop. 2023/24:83 Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2023/24:83 Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör. Inledning Regeringen föreslår i propositionen att bestämmelserna
  Inlämnad
  2024-03-26
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:SfU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Folkhälsa

  Folkhälsa

  Betänkande 2023/24:SoU15

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om folkhälsa i motioner från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar främst till att arbete redan pågår inom de frågor som förslagen tar upp.

  Motionerna handlar bland annat om vaccinations- och allergifrågor, hälsosamma levnadsvanor och psykisk hälsa.

  Behandlade dokument
  48
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  12, 69 minuter
  Justering
  2024-03-12
  Bordläggning
  2024-03-20
  Debatt
  2024-03-21
  Beslut
  2024-04-03
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
  Datum
  2024-03-21
 • med anledning av prop. 2023/24:81 Begränsningar och kontroll i fråga om elektroniska kommunikationstjänster och besök på särskilda ungdomshem

  Motion 2023/24:2834 av Maj Karlsson m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2023/24:2834 av Maj Karlsson m.fl. V med anledning av prop. 2023/24:81 Begränsningar och kontroll i fråga om elektroniska kommunikationstjänster och besök på särskilda ungdomshem 1  Innehåll 1 Innehåll 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Barns och ungas placering i ett särskilt ungdomshem
  Inlämnad
  2024-03-21
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2023/24:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Det schabloniserade föräldraavdraget

  Det schabloniserade föräldraavdraget

  Betänkande 2023/24:SoU26

  Riksdagen sa nej till tre förslag i motioner om det schabloniserade föräldraavdraget från allmänna motionstiden 2023 med hänvisning till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  44, 115 minuter
  Justering
  2024-03-12
  Bordläggning
  2024-03-12
  Debatt
  2024-03-14
  Beslut
  2024-03-20
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: NPF-elever och självmordsbenägenhet

  NPF-elever och självmordsbenägenhet

  Interpellation 2023/24:376 av Nadja Awad (V)

  Interpellation 2023/24:376 NPF-elever och självmordsbenägenhet av Nadja Awad V till Statsrådet Lotta Edholm L Ny statistik visar att elever med NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som adhd och autism, har över sex gånger så stor risk för självmordsförsök eller att skada sig själva jämfört med elever som inte har
  Inlämnad
  2024-01-24
  Svarsdatum
  2024-02-27
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)

Filter