Mona Olin (SD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Kalmar län, plats 327
Född år
1967
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Socialutskottet

Ledamot

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2023-09-29 – 2026-09-21
Ledamot
2022-10-04 – 2023-09-20

Socialutskottet

Ledamot
2023-09-20 – 2026-09-21
Suppleant
2022-10-12 – 2023-09-20

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 22–. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–23 och socialutskottet 23–. Suppleant socialutskottet 22–23 och socialförsäkringsutskottet 23–.

Föräldrar

Arbetsledare Bertil Nilsson och butiksbiträde Ulla Nilsson, f. Persson.

Utbildning

Gymnasieskola, Strömbergsskolan, Lund, slutår 86. Enstaka kurser, Lunds universitet 94.

Anställningar

Butiksbiträde, Ica i Hjärup 86–90. Sekreterare, OSM AB, Malmö 90–91. Sekreterare, Astra Draco/AstraZeneca, Lund 91–01. Ekonomiansvarig och affärskoordinator för service och försäljning, CRS Robotics/Thermo Fischer Scientific, Lund 01–11. Assistent, ILME SpA, Milano 11–12. Ekonomiansvarig, ILME Nordic AB, Löddeköpinge 12–22.

Kommunala uppdrag

Ledamot, barn- och utbildningsnämnden, Hörby kommun 15–18. Kommunfullmäktig 18–. Ersättare, kommunstyrelsens arbetsutskott 18–21 och ledamot 21–22. Ledamot, kommunstyrelsen 18–22. Ordförande, socialnämnden 18–22. Ersättare, regionfullmäktige, Region Skåne 18–22. Styrelseledamot, Landskrona sjukhus 18–22. Styrelsesuppleant, Hifab, Hörby 18–22.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Kassör, Östraby hembygdsförening 04–07. Styrelseledamot, Liten Vindkraft AB, Hörby, 07–14. Suppleant och ledamot, SD Hörby. Ledamot, SD Distrikt Skåne 20–.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Socialtjänstens arbete

  Socialtjänstens arbete

  Betänkande 2023/24:SoU17

  Riksdagen sa nej till de cirka 90 förslag i motioner om socialtjänstens arbete från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar till exempel om socialtjänstens arbete, försörjningsstöd och övriga stödinsatser, hemlöshet, stöd till anhöriga och adoption.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  46
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  12, 53 minuter
  Justering
  2024-05-28
  Bordläggning
  2024-06-14
  Debatt
  2024-06-15
  Beslut
  2024-06-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

  Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

  Betänkande 2023/24:SoU16

  Riksdagen sa nej till de cirka 140 förslag i motioner om prioriteringar inom hälso- och sjukvården från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar till exempel om prioriteringar, assisterad befruktning, donation och oskuldskontroll.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  59
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  12, 57 minuter
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-14
  Debatt
  2024-06-15
  Beslut
  2024-06-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Hälso- och sjukvårdens organisation

  Hälso- och sjukvårdens organisation

  Betänkande 2023/24:SoU14

  Riksdagen sa nej till de cirka 100 förslag i motioner om hälso- och sjukvårdens organisation från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar till exempel om hälso- och sjukvårdens organisation och styrning, privatisering och vårdval, tillgänglig och jämlik vård samt psykisk hälsa.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  46
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  27 
  Anföranden och repliker
  28, 99 minuter
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-14
  Debatt
  2024-06-15
  Beslut
  2024-06-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta m.m.

  Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta m.m.

  Betänkande 2023/24:SoU19

  Riksdagen sa nej till de cirka 100 förslag i motioner om socialtjänstens ansvar för våldsutsatta från den allmänna motionstiden 2023. Förslagen handlar till exempel om förebyggande arbete och stöd när det gäller våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  33
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  20, 69 minuter
  Justering
  2024-05-28
  Bordläggning
  2024-06-11
  Debatt
  2024-06-12
  Beslut
  2024-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ett utvidgat utreseförbud för barn

  Ett utvidgat utreseförbud för barn

  Betänkande 2023/24:SoU24

  Riksdagen sa ja till ett mer omfattande utreseförbud för barn och unga.

  Med nuvarande lagstiftning ska utreseförbud utfärdas om det finns en påtaglig risk att en person under 18 år förs utomlands för att ingå äktenskap eller för att könsstympas. Regeringens lagförslag innebär att beslut om

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 57 minuter
  Justering
  2024-04-25
  Bordläggning
  2024-04-29
  Debatt
  2024-05-02
  Beslut
  2024-05-02
 • Stillbild från Debatt om förslag: Begränsningar och kontroll i fråga om elektroniska kommunikationstjänster och besök på särskilda ungdomshem

  Begränsningar och kontroll i fråga om elektroniska kommunikationstjänster och besök på särskilda ungdomshem

  Betänkande 2023/24:SoU25

  Säkerheten och tryggheten på särskilda ungdomshem ska öka. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om åtgärder.

  Bland annat föreslås att Statens institutionsstyrelses (Sis) särskilda ungdomshem ska vara indelade i säkerhetsnivåer.

  De som med stöd av lagen med särskilda bestämmelser

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  17, 80 minuter
  Justering
  2024-04-25
  Bordläggning
  2024-04-29
  Debatt
  2024-05-02
  Beslut
  2024-05-02
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förbättrade möjligheter att ändra kön

  Förbättrade möjligheter att ändra kön

  Betänkande 2023/24:SoU22

  Riksdagen sa ja till socialutskottets förslag till en ny lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och en ny lag om fastställande av kön i vissa fall samt ett förslag till lag om upphävande av lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall.

  Förslagen innebär att processen för ändring

  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  133, 365 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-16
  Debatt
  2024-04-17
  Beslut
  2024-04-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Äldreomsorg

  Äldreomsorg

  Betänkande 2023/24:SoU20

  Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner om äldreomsorg från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om en äldreomsorgslag, stärkt medicinsk kompetens i kommuner, bemanning och villkor i äldreomsorgen.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  40, 121 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-10
  Debatt
  2024-04-11
  Beslut
  2024-04-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Barn och unga inom socialtjänsten

  Barn och unga inom socialtjänsten

  Betänkande 2023/24:SoU18

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag i motioner om barn och unga inom socialtjänsten från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar till exempel om insatser och placeringsformer för barn och unga. Riksdagen hänvisar främst till att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  25 
  Anföranden och repliker
  13, 68 minuter
  Justering
  2024-03-19
  Bordläggning
  2024-04-02
  Debatt
  2024-04-03
  Beslut
  2024-04-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Folkhälsa

  Folkhälsa

  Betänkande 2023/24:SoU15

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om folkhälsa i motioner från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar främst till att arbete redan pågår inom de frågor som förslagen tar upp.

  Motionerna handlar bland annat om vaccinations- och allergifrågor, hälsosamma levnadsvanor och psykisk hälsa.

  Behandlade dokument
  48
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  12, 69 minuter
  Justering
  2024-03-12
  Bordläggning
  2024-03-20
  Debatt
  2024-03-21
  Beslut
  2024-04-03
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utbildningsminister Mats Persson L Socialminister Jakob Forssmed KD Civilminister Erik Slottner KD Kulturminister Parisa Liljestrand M Utbildningsminister Mats Persson L besvarar såväl allmänpolitiska
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: EU-minister Jessika Roswall M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Utbildningsminister Mats Persson L Landsbygdsminister Peter Kullgren KD EU-minister Jessika Roswall M besvarar såväl allmänpolitiska
 • Stillbild från Debatt om förslag: Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

  Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

  Betänkande 2023/24:SoU6

  Riksdagen sa ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende och stärka barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende.

  Lagändringarna innebär bland annat att skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  24
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  27, 105 minuter
  Justering
  2024-02-08
  Bordläggning
  2024-02-13
  Debatt
  2024-02-14
  Beslut
  2024-02-15
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Extra stöd till barn i samhällsvård

  Extra stöd till barn i samhällsvård

  Interpellation 2023/24:316 av Marcus Wennerström (S)

  Interpellation 2023/24:316 Extra stöd till barn i samhällsvård av Marcus Wennerström S till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall M I Sverige är det årligen cirka 30 000 barn som i olika form befinner sig i samhällets vård. Dessa barn kommer ofta från en utsatt situation och de behöver samhällets samlade stöd för att
  Inlämnad
  2023-12-18
  Svarsdatum
  2024-02-08
  Besvarare
  Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Utrikesminister Tobias Billström M EU-minister Jessika Roswall M Socialminister Jakob Forssmed KD Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sjukvårdspersonalens anmälningsplikt

  Sjukvårdspersonalens anmälningsplikt

  Interpellation 2023/24:308 av Dzenan Cisija (S)

  Interpellation 2023/24:308 Sjukvårdspersonalens anmälningsplikt av Dzenan Cisija S till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD Tidöavtalet mellan partierna i regeringsunderlaget syftar bland annat till att genomföra en omfattande översyn av inre utlänningskontroller. Detta inkluderar förslag om informationsutbyte och
  Inlämnad
  2023-12-14
  Svarsdatum
  2024-01-23
  Besvarare
  Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Alla barns rätt till bästa möjliga hälsa och sjukvård

  Alla barns rätt till bästa möjliga hälsa och sjukvård

  Interpellation 2023/24:306 av Karin Sundin (S)

  Interpellation 2023/24:306 Alla barns rätt till bästa möjliga hälsa och sjukvård av Karin Sundin S till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD Under sommaren och hösten har flera protestdemonstrationer arrangerats runt om i Sverige där välfärdens medarbetare protesterar mot Tidöregeringens förslag om att offentligt anställda
  Inlämnad
  2023-12-14
  Svarsdatum
  2024-01-23
  Besvarare
  Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Vårdpersonalens möjligheter att tillgodose patienters behov

  Vårdpersonalens möjligheter att tillgodose patienters behov

  Interpellation 2023/24:305 av Yasmine Bladelius (S)

  Interpellation 2023/24:305 Vårdpersonalens möjligheter att tillgodose patienters behov av Yasmine Bladelius S till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD De senaste månaderna har oron bland sjukvårdspersonal bara ökat. Tyvärr har denna oro inte enbart handlat om de stora utmaningar som svensk hälso- och sjukvård står
  Inlämnad
  2023-12-14
  Svarsdatum
  2024-01-23
  Besvarare
  Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
 • med anledning av prop. 2023/24:54 Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror

  Motion 2023/24:2809 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

  Motion till riksdagen 2023/24:2809 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2023/24:54 Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör följa upp och kartlägga folkhälsoeffekterna av förslaget samt
  Inlämnad
  2024-01-19
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2023/24:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag

Filter