Thomas Ragnarsson (M)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Kronobergs län, plats 290
Född år
1970
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Socialutskottet

Suppleant

Kulturutskottet

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Kulturutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21

Socialutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 22–. Suppleant kulturutskottet 22– och socialutskottet 22–.

Utbildning

Sjuksköterskeutbildning, slutår 94, specialistsjuksköterska ambulans 00 och anestesi 01.

Anställningar

Kronobergs läns landsting/Region Kronoberg 89–.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Statens medicinsk-etiska råd (SMER).

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig Ljungby.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Hälso- och sjukvårdens organisation

  Hälso- och sjukvårdens organisation

  Betänkande 2023/24:SoU14

  Riksdagen sa nej till de cirka 100 förslag i motioner om hälso- och sjukvårdens organisation från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar till exempel om hälso- och sjukvårdens organisation och styrning, privatisering och vårdval, tillgänglig och jämlik vård samt psykisk hälsa.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  46
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  27 
  Anföranden och repliker
  28, 99 minuter
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-14
  Debatt
  2024-06-15
  Beslut
  2024-06-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kompetensförsörjning, e-hälsa och beredskap

  Kompetensförsörjning, e-hälsa och beredskap

  Betänkande 2023/24:SoU21

  Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag i motioner om kompetensförsörjning, e-hälsa och beredskap som inkommit under den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om utbildning av personal i företagshälsovården, kompetensförsörjning och behörighet, arbetsmiljö, frågor om life science, vård i glesbygd samt hälso- och sjukvårdens beredskap.

  Riskdagen hänvisar bland annat till pågående arbete inom området.

  Behandlade dokument
  52
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  28, 96 minuter
  Justering
  2024-05-02
  Bordläggning
  2024-05-14
  Debatt
  2024-05-15
  Beslut
  2024-05-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Folkhälsa

  Folkhälsa

  Betänkande 2023/24:SoU15

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om folkhälsa i motioner från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar främst till att arbete redan pågår inom de frågor som förslagen tar upp.

  Motionerna handlar bland annat om vaccinations- och allergifrågor, hälsosamma levnadsvanor och psykisk hälsa.

  Behandlade dokument
  48
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  12, 69 minuter
  Justering
  2024-03-12
  Bordläggning
  2024-03-20
  Debatt
  2024-03-21
  Beslut
  2024-04-03
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utbildningsminister Mats Persson L Socialminister Jakob Forssmed KD Civilminister Erik Slottner KD Kulturminister Parisa Liljestrand M Utbildningsminister Mats Persson L besvarar såväl allmänpolitiska
  Datum
  2024-03-07
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Kulturminister Parisa Liljestrand M Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Migrationsminister
  Datum
  2024-02-08
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om lex Maria och lex Sarah

  Riksrevisionens rapport om lex Maria och lex Sarah

  Betänkande 2023/24:SoU5

  Riksrevisionen har granskat om statens insatser inom ramen för bestämmelserna om lex Maria och lex Sarah är effektiva så att vårdskador och missförhållanden inom vården och omsorgen om äldre förhindras. Riksrevisionens slutsats är att statens insatser bör stärkas och de lämnar flera rekommendationer

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  39, 107 minuter
  Justering
  2023-11-23
  Bordläggning
  2023-11-29
  Debatt
  2023-11-30
  Beslut
  2023-11-30
 • SOS Alarm som myndighet

  Motion 2023/24:2104 av Thomas Ragnarsson (M)

  Motion till riksdagen 2023/24:2104 av Thomas Ragnarsson M SOS Alarm som myndighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda möjligheten att omvandla SOS Alarm till en myndighet för blåljusorganisationerna och tillkännager detta för regeringen. Motivering
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:FöU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Krigsplacering av frivillig personal

  Motion 2023/24:2103 av Thomas Ragnarsson (M)

  Motion till riksdagen 2023/24:2103 av Thomas Ragnarsson M Krigsplacering av frivillig personal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda möjligheterna till ökad personaltillgång i frivilligorganisationerna och tillkännager detta för regeringen. Motivering
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:FöU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Nationell vattenstrategi

  Motion 2023/24:2105 av Thomas Ragnarsson (M)

  Motion till riksdagen 2023/24:2105 av Thomas Ragnarsson M Nationell vattenstrategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska fastslå en nationell vattenstrategi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är fortfarande ett av de länder som
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:CU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • En fungerande telekommunikation i hela landet

  Motion 2023/24:2102 av Thomas Ragnarsson (M)

  Motion till riksdagen 2023/24:2102 av Thomas Ragnarsson M En fungerande telekommunikation i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att ge Post- och telestyrelsen i uppdrag att säkerställa mobiltäckning även i en skarv när prestandan uppdateras
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:TU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

  Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

  Betänkande 2022/23:SoU13

  Riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att ta fram en nationell handlings- och samordningsplan för sällsynta sjukdomar. Riksdagen anser bland annat att det krävs ett samlat grepp om vården och omsorgen för patienter med sällsynta

  Behandlade dokument
  71
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  32 
  Anföranden och repliker
  36, 110 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-05-22
  Debatt
  2023-05-23
  Beslut
  2023-05-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Hälso- och sjukvårdens organisation

  Hälso- och sjukvårdens organisation

  Betänkande 2022/23:SoU12

  Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om hälso- och sjukvårdens organisation. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Motionerna handlar bland annat om primärvården, vårdval och valfrihet samt tillgänglighet.

  Behandlade dokument
  42
  Förslagspunkter
  23
  Reservationer
  45 
  Anföranden och repliker
  7, 47 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-05-03
  Debatt
  2023-05-04
  Beslut
  2023-05-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kompetensförsörjning, e-hälsa och beredskap

  Kompetensförsörjning, e-hälsa och beredskap

  Betänkande 2022/23:SoU14

  Riksdagen sa nej till cirka 110 förslag i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022 och hänvisar främst till pågående arbete.

  Några av förslagen handlar om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården, patienter utsatta för våld, registerkontroll,

  Behandlade dokument
  55
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  39 
  Anföranden och repliker
  35, 107 minuter
  Justering
  2023-04-20
  Bordläggning
  2023-04-26
  Debatt
  2023-04-27
  Beslut
  2023-05-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Folkhälsa

  Folkhälsa

  Betänkande 2022/23:SoU20

  Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag i motioner som lämnats under den allmänna motionstiden 2022. Anledningen är bland annat arbete som redan pågår inom de frågor som motionerna tar upp.

  Förslagen handlar exempelvis om folkhälsoarbetets organisation och folkhälsofrämjande insatser, smittskydd och vaccinationer.

  Behandlade dokument
  29
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  24, 86 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-12
  Debatt
  2023-04-13
  Beslut
  2023-04-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: En ny biobankslag

  En ny biobankslag

  Betänkande 2022/23:SoU4

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny biobankslag. Lagen ska reglera hur prover av identifierbart humanbiologiskt material ska få samlas in, bevaras och användas i en biobank.

  Den nya biobankslagen får ett utökat tillämpningsområde jämfört med nuvarande

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Anföranden och repliker
  6, 21 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2023-01-24
  Debatt
  2023-01-25
  Beslut
  2023-01-25
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Civilminister Erik Slottner KDMigrationsminister Maria Malmer Stenergard M besvarar
  Datum
  2022-12-15
 • Nationell vattenstrategi

  Motion 2022/23:783 av Thomas Ragnarsson (M)

  Motion till riksdagen 2022/23:783 av Thomas Ragnarsson M Nationell vattenstrategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska se över möjligheten att intensifiera arbetet kring en nationell vattenstrategi, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering
  Inlämnad
  2022-11-21
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:CU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utbyggnad av den civila beredskapen

  Motion 2022/23:782 av Thomas Ragnarsson (M)

  Motion till riksdagen 2022/23:782 av Thomas Ragnarsson M Utbyggnad av den civila beredskapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att skapa en samordningsfunktion för civil beredskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering Behovet av
  Inlämnad
  2022-11-21
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:FöU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Allmänpolitisk debatt: Klimat, miljö och energipolitik

  Klimat, miljö och energipolitik

  Klimat, miljö och
  Datum
  2022-10-19

Filter