Framtidens riksdagshus

Foto: Ulf Grünbaum / Helikopterfoto
Foto: Ulf Grünbaum / Helikopterfoto

Riksdagens byggnader på Helgeandsholmen och i Gamla stan i Stockholm är i behov av renovering. Planen är att stegvis renovera och utveckla de olika husen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ledamöternas och riksdagens arbete.

Varsam renovering av kvarteret Cephalus

Kanslihusannexets innergård fotograferad från en pelargång, med pelare i förgrunden.

Hösten 2023 är det planerad start för renovering av kvarteret Cephalus i Gamla stan. Kvarteret är omgärdat av Myntgatan, Salviigränd, Västerlånggatan och Storkyrkobrinken. Kvarteret Cephalus har inte genomgått några större ombyggnationer sedan 1950-talet. Därför finns ett stort behov av att modernisera bland annat ventilationssystem och invändiga ytskikt. I dag används Cephalus lokaler av såväl riksdagsledamöter som av tjänstemän i Riksdagsförvaltningen.

Riksdagen bygger om för framtidens demokrati

Riksdagshuset en sommardag med blå himmel

Vissa av riksdagens byggnader är runt 100 år gamla och har inte renoverats sedan 80-talet. Husen behöver anpassas till en nutida såväl som en framtida riksdag. Målsättningen är bland annat att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagens arbete och att det ska bli lättare att besöka riksdagen.