Nytt mötescentrum och extra plenisal under Riksplan

Riksdagen planerar för en extra plenisal samt ett nytt besöks- och mötescentrum på Riksplan. Det behövs en extra plenisal att sammanträda i om den ordinarie plenisalen inte kan användas. Genom besöks- och mötescentrumet kommer riksdagen bättre kunna presentera sin verksamhet för allmänheten, skolklasser och turister. Samtidigt uppfylls kraven på ökad säkerhet.

Medeltidsmuseet framifrån.
Foto: Anders Löwdin

I besöks- och mötescentrum kommer det utöver lokaler för den parlamentariska verksamheten att finnas utställningar och information som ger goda möjligheter för allmänheten att följa den politiska verksamheten.  I dag finns Medeltidsmuseet i lokalerna under Riksplan. Museet kommer att flytta till Börshuset vid Stortorget i Gamla stan. De fasta fornlämningar, bland annat en medeltida försvarsmur, som finns på platsen kommer att bevaras och integreras i besöks- och mötescentrum och därmed även i framtiden vara tillgängliga för allmänheten.

Riksdagsförvaltningen är i högsta grad medveten om att den medeltida stadsmur som finns i lokalen vid Riksplan har ett mycket stort historiskt värde. Under hela planeringen av Riksplan har detta funnits med som en viktig faktor.

Riksdagsförvaltningen äger huvuddelen av de lokaler som idag inrymmer Medeltidsmuseet. Stockholms stad hyr lokalen av Riksdagsförvaltningen och upplåter i sin tur lokalen till Medeltidsmuseet. Stockholms stad har hyreskontrakt till och med den 31 december 2024.

Läs mer om flytten av Medeltidsmuseet på Stockholm stads webbplats.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad