Per Bolund (MP)

Per Bolund (MP)

Miljö- och klimatminister

Parti Miljöpartiet
Valkrets Stockholms kommun, plats 80
Titel Fil. mag.
Född år 1971

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Miljöpartiet de gröna

  • Språkrör
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot
  • Miljödepartementet

  • Miljö- och klimatminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2011-09-16 – 2014-10-02
  • Ordinarie 2009-01-01 – 2010-10-04
  • Ledig 2008-09-01 – 2008-12-31
  • Ordinarie 2006-10-03 – 2008-08-31
  • Miljöpartiet de gröna

  • Språkrör 2019-05-04 –
  • Näringsutskottet

  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2011-09-19 – 2014-09-29
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2009-01-13 – 2010-10-04
  • Suppleant 2006-10-10 – 2008-10-01
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2009-01-13 – 2010-10-04
  • Suppleant 2006-10-24 – 2008-10-01
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2009-01-13 – 2010-10-04
  • Suppleant 2007-12-14 – 2008-10-01
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2009-01-13 – 2010-10-04
  • Suppleant 2006-10-24 – 2008-11-11
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2020-01-23 –
  • Finansdepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 – 2021-02-04
  • Miljödepartementet

  • Miljö- och klimatminister 2021-02-05 –

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-10 och 11-. Ledamot näringsutskottet 06-10 och finansutskottet 11-14. Suppleant försvarsutskottet 06-08, trafikutskottet 06-08, EU-nämnden 06-10 och miljö- och jordbruksutskottet 09-10. Statsråd (finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister), Finansdepartementet 141003-190121 och statsråd (finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister) 190121-.
 • Föräldrar

  Professor Lars Bolund och professor Christina Bolund, f. Trapp.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Södra latin, Stockholm, 86-89. Fil.mag. biologi, Stockholms universitet och University of Stirling i Skottland 92-96. Forskarstudier i systemekologi, Stockholms universitet 00-02.
 • Anställningar

  Forskningsassistent, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier 97-99. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 02-06.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Miljömålsberedningen 06-09.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Stockholm 98-06. Ledamot, stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan 94-98 och gatu- och fastighetsnämnden/trafiknämnden 98-06. Oppositionsborgarråd, Stockholms stad 10-11.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Språkrör, Miljöpartiet de gröna 19-.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Dokument:

Avfall och miljöbalken

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3282 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

M2021/ 01280 Miljödepartementet Miljö och klimat minister n samt vice statsminister n Till riksdagen Meddelande om uteblivet svar på fråga 2020/21:3282 Avfall och miljöbalken Som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa frågor, bl.a. frågor som rör EU-ärenden

Svarsdatum: 2021-06-30 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3282 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) (docx, 49 kB)

Låg miljöpåverkan från avlopp på landsbygden

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3269 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

M2021/ 01262 Miljödepartementet Miljö och klimat minister n samt vice statsminister n Till riksdagen Meddelande om uteblivet svar på fråga 2020/21:3269 Miljöpåverkan från avlopp på landsbygden Som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa frågor, bl.a. frågor

Svarsdatum: 2021-06-30 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3269 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) (docx, 49 kB)

Skredrisken utmed Göta älv

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3249 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

M2021/01256 Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3249 Sten Bergheden M Skredrisken utmed Göta älv Sten Bergheden har frågat inrikesministern vad statsrådet avser att göra för att lösa finansieringen av nödvändiga åtgärder och minska skredrisken

Svarsdatum: 2021-06-23 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3249 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) (docx, 68 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se