Finansutskottet

Budgetpropositionen i tryckt form för 2022. Det ligger flera ex på hög.
Foto: Melker Dahlstrand

Hur mycket pengar ska staten lägga på olika områden som arbetsmarknad, utbildning och hälso- och sjukvård? Vilken inriktning ska den ekonomiska politiken ha? Finansutskottet har det övergripande ansvaret för riksdagens arbete med statens budget. Utskottet har också hand om frågor om penningpolitiken och finansmarknaden.

En hög med papper på ett bord.

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

En inzoomad del av en jordglob. Några av Europas länder syns.

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Ett kollage över fyra av riksdagens tryckta publikationer.

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Ett stapeldiagram i grönt.

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.