Arbetsmarknadsutskottet

Två personer arbetar vid ett ritbord
Foto: Maskot

Vilka insatser behövs för att nyanlända snabbare ska komma in i samhället och på arbetsmarknaden? Vilka insatser behövs för andra grupper som står långt från arbetsmarknaden? Hur motverkas diskriminering och hur når vi ett mer jämställt arbetsliv? Det är frågor som arbetsmarknadsutskottet har hand om. Arbetsmiljö, arbetsrätt och arbetslöshetsförsäkringen hör också till utskottets ansvar.

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.