Magnus Jacobsson (KD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns norra, plats 71
Titel
Fil.kand.
Född år
1968
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot

Kulturutskottet

Suppleant

Utbildningsutskottet

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2026-09-21
Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Andre vice ordförande
2019-03-07 – 2022-09-26
Ledamot
2018-10-02 – 2019-03-07
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2022-11-09
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2018-10-09 – 2023-10-19

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 98–02 och 18–. 2:e vice ordförande trafikutskottet 19–22. Ledamot trafikutskottet 18–19 och 22– samt arbetsmarknadsutskottet 22–. Suppleant trafikutskottet 98–02, arbetsmarknadsutskottet 98–02, miljö- och jordbruksutskottet 18–22, skatteutskottet 18–22, kulturutskottet 22–, utbildningsutskottet 22– och finansutskottet 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18–.

Föräldrar

Socialarbetaren Liliane Jacobsson.

Utbildning

Gymnasieskola, social linje, slutår 86. Studier i historia, internationella relationer och ekonomisk historia, Göteborgs universitet. Kyrkohistoria vid Newmaninstitutet.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Förbundsordförande KDU 97–99. Styrelseledamot, Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna Uddevalla och ordförande 97–. Styrelseledamot, Bohusläns distrikt av KDS/KD 92–97. Ledamot partistyrelsen, Kristdemokraterna, 96–99.

Litteratur

Tankar inför drakens tid (97, tillsammans med andra).

Anställningar

Städare, Akademiska sjukhuset, 86–87. Terminalarbetare 87–88. Anställd, Securitas 88–96. Förbundsordförande, KDU 96–99. Kommunalråd, Uddevalla 06–14.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Uddevalla, 98–. Ledamot, kommunstyrelsen 06–14. Ersättare Bohuslandstinget 94–98. Regionfullmäktig, Västra Götaland 10–18. Ledamot, regionala utvecklingsnämnden 10–18.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: En arbetslöshetsförsäkring baserad på inkomster

  En arbetslöshetsförsäkring baserad på inkomster

  Betänkande 2023/24:AU9

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att rätten till arbetslöshetsersättning ska baseras på inkomster och att den som ansöker om arbetslöshetsersättning måste uppfylla ett inkomstvillkor. Samma inkomster som har legat till grund för den sökandes rätt till arbetslöshetsersättning ska användas

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  48, 135 minuter
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-15
  Debatt
  2024-06-17
  Beslut
  2024-06-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om kontrollen av subventionerade anställningar

  Riksrevisionens rapport om kontrollen av subventionerade anställningar

  Betänkande 2023/24:AU10

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskning av subventionerade anställningar. Det vill säga anställningar där staten efter beslut av Arbetsförmedlingen, betalar delar av lönekostnaden, men i övrigt har samma villkor som vanliga anställningar, är effektiv eller

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  22, 67 minuter
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-12
  Debatt
  2024-06-13
  Beslut
  2024-06-18
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Civilminister Erik Slottner KD Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Energi- och näringsminister
  Datum
  2024-06-13
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister
  Datum
  2024-05-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Integration

  Integration

  Betänkande 2023/24:AU7

  Riksdagen sa nej till cirka 50 integrationsförslag. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2023 och handlar bland annat om bosättningslagen, etableringsprogrammet och utanförskap. Att riksdagen avslår motionerna beror främst på pågående arbete och befintligt regelverk.

  Behandlade dokument
  14
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  61, 176 minuter
  Justering
  2024-05-07
  Bordläggning
  2024-05-14
  Debatt
  2024-05-15
  Beslut
  2024-05-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetsmiljö och arbetstid

  Arbetsmiljö och arbetstid

  Betänkande 2023/24:AU8

  Orsakerna till det ökande antalet dödsolyckor i arbetslivet bör kartläggas och förslag tas fram för att minska riskerna på området. Särskilt fokus bör riktas mot de mest utsatta branscherna som exempelvis byggbranschen. Det menar riksdagen som beslutade att rikta en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande,

  Behandlade dokument
  49
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  41 
  Anföranden och repliker
  27, 119 minuter
  Justering
  2024-04-18
  Bordläggning
  2024-04-23
  Debatt
  2024-04-24
  Beslut
  2024-04-25
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L Skolminister Lotta Edholm L Justitieminister Gunnar Strömmer M Utbildningsminister Mats Persson L Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L besvarar
  Datum
  2024-04-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förbättrade möjligheter att ändra kön

  Förbättrade möjligheter att ändra kön

  Betänkande 2023/24:SoU22

  Riksdagen sa ja till socialutskottets förslag till en ny lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och en ny lag om fastställande av kön i vissa fall samt ett förslag till lag om upphävande av lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall.

  Förslagen innebär att processen för ändring

  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  133, 365 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-16
  Debatt
  2024-04-17
  Beslut
  2024-04-17
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.
  Datum
  2024-04-04
 • Stillbild från Debatt om förslag: Yrkestrafik och taxi

  Yrkestrafik och taxi

  Betänkande 2023/24:TU9

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om olika yrkestrafik- och taxifrågor från allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om tillsyn, kontroll och översyn.

  Riksdagen hänvisar bland annat till planerade eller redan vidtagna åtgärder. Samt pågående utrednings- och beredningsarbete.

  Behandlade dokument
  14
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  31, 103 minuter
  Justering
  2024-03-07
  Bordläggning
  2024-03-19
  Debatt
  2024-03-20
  Beslut
  2024-03-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om Samhalls samhällsuppdrag

  Riksrevisionens rapport om Samhalls samhällsuppdrag

  Betänkande 2023/24:AU4

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskning av Samhall Aktiebolag.

  Riksrevisionen bedömer att både regeringens och Samhalls styrning alltför mycket har prioriterat affärsmässig utveckling framför utveckling av de anställdas arbetsförmåga. Myndighetens

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  15, 57 minuter
  Justering
  2024-02-15
  Bordläggning
  2024-02-28
  Debatt
  2024-02-29
  Beslut
  2024-03-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Trafiksäkerhet

  Trafiksäkerhet

  Betänkande 2023/24:TU7

  Ett års prövotid ska införas för körkort klass AM, det vill säga körkort för moped klass 1 (kallas ibland EU-moped), A-traktorer och mopedbilar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Med nuvarande lagstiftning gäller inte någon prövotid för AM-körkort. Det innebär att den som kör exempelvis

  Behandlade dokument
  64
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  27 
  Anföranden och repliker
  18, 76 minuter
  Justering
  2024-02-13
  Bordläggning
  2024-02-28
  Debatt
  2024-02-29
  Beslut
  2024-03-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetsrätt

  Arbetsrätt

  Betänkande 2023/24:AU5

  Riksdagen sa nej till 45 förslag i motioner om arbetsrätt från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om tidsbegränsade anställningar, sysselsättningsgrad och rätt till ledighet.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att det gällande regelverket inte är i behov av de förändringar som föreslås och till parternas ansvar på den svenska arbetsmarknaden.

  Behandlade dokument
  25
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  20, 70 minuter
  Justering
  2024-02-08
  Bordläggning
  2024-02-09
  Debatt
  2024-02-13
  Beslut
  2024-02-15
 • Stillbild från Särskild debatt: Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

  Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

  Onsdagen den 17 januari håller riksdagen en särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet. Debatten har begärts av Vänsterpartiet. Från regeringen deltar jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg LDen särskilda debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.
  Datum
  2024-01-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

  Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

  Betänkande 2023/24:AU1

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2024 inom utgiftsområdet Integration och jämställdhet ska fördelas. Totalt handlar det om cirka 4 miljarder kronor.

  Mest pengar går till kommunersättningar vid flyktingmottagande på drygt 2,7 miljarder kronor samt

  Behandlade dokument
  12
  Förslagspunkter
  2
  Anföranden och repliker
  89, 266 minuter
  Justering
  2023-12-07
  Bordläggning
  2023-12-14
  Debatt
  2023-12-15
  Beslut
  2023-12-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

  Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

  Betänkande 2023/24:AU3

  Riksdagen sa nej till 90 förslag i motioner om bland annat Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadspolitiska program och insatser samt arbetslöshetsförsäkringen. Utskottet hänvisar till att det redan pågår arbete inom respektive område.

  Samtliga motioner inkom under den allmänna motionstiden 2023.

  Behandlade dokument
  32
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  63, 198 minuter
  Justering
  2023-12-07
  Bordläggning
  2023-12-13
  Debatt
  2023-12-14
  Beslut
  2023-12-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

  Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

  Betänkande 2023/24:AU2

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2024 inom utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv ska fördelas. Totalt handlar det om cirka 92 miljarder kronor ur statens budget.

  Mest pengar, drygt 42 miljarder kronor, går till bidrag till arbetslöshetsersättning

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  63, 198 minuter
  Justering
  2023-12-07
  Bordläggning
  2023-12-13
  Debatt
  2023-12-14
  Beslut
  2023-12-19
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.
  Datum
  2023-12-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

  Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

  Betänkande 2023/24:MJU5

  Riksdagen röstade ja till regeringens förslag om ändring i lagen om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel.

  Ändringen innebär att reduktionspliktens krav på minskade utsläpp för bensin och diesel sänks till sex procent för 2024–2026 och att reduktionsnivåerna för 2027–2030

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  69, 173 minuter
  Justering
  2023-11-23
  Bordläggning
  2023-11-28
  Debatt
  2023-11-29
  Beslut
  2023-11-30
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg L Klimat- och miljöminister Romina
  Datum
  2023-11-23

Filter