Luftfartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2020/21:TU14

Planerat beslutsdatum: 2 juni 2021

Nästa händelse: Beredning 20 april 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

51 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-05-18
Justering: 2021-05-27
Trycklov: 2021-05-28
Betänkande 2020/21:TU14

Alla beredningar i utskottet

2021-05-18, 2021-04-20
3

Debatt

Bordläggning: 2021-06-01
Debatt i kammaren: 2021-06-02
4

Beslut

Beslut: 2021-06-02