Åsa Coenraads (M)

Tillgänglig ersättare

Valkrets
Blekinge län
Född år
1978
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2010-10-04 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ledamot
2018-10-02 – 2019-02-13
Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2013-09-27 – 2014-09-29
Ledamot
2011-02-02 – 2013-09-26
Suppleant
2010-10-12 – 2011-02-01

Trafikutskottet

Ledamot
2019-02-13 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2019-02-13 – 2019-06-17

Näringsutskottet

Suppleant
2019-06-17 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ledamot
2018-10-02 – 2019-02-14

Ledamotsrådet

Ledamot
2017-03-22 – 2022-09-26
Suppleant
2015-03-25 – 2017-03-22

OSSE-delegationen

Suppleant
2014-10-14 – 2022-09-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 10-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10-19, EU-nämnden 18-19 och trafikutskottet 19-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 10-11, socialutskottet 19 och näringsutskottet 19-. Ledamot ledamotsrådet 17-. Suppleant OSSE-delegationen 14-, ledamotsrådet 15-17.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Livsmedelsverkets insynsråd. Ledamot av den parlamentariska landsbygdskommittén 15-.

Kommunala uppdrag

Landstingsfullmäktig, Västmanland.

Bostadsort

Västerås

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Biståndsminister Matilda Ernkrans S Socialminister Lena Hallengren S Utbildningsminister Anna Ekström S Bostadsminister Johan Danielsson S Biståndsminister Matilda Ernkrans S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget
  Datum
  2022-05-12
 • med anledning av prop. 2021/22:234 Fordon ska kunna klampas i fler fall

  Motion 2021/22:4735 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

  Motion till riksdagen 2021/22:4735 av Maria Stockhaus m.fl. M med anledning av prop. 2021/22:234 Fordon ska kunna klampas i fler fall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge ökade befogenheter att klampa fordon tills böterna är betalade eller felet på fordonet åtgärdats
  Inlämnad
  2022-05-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2021/22:TU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 bifall,
 • med anledning av prop. 2021/22:190 Åtgärder mot fusk vid förarprov och mot illegal utbildningsverksamhet på transportområdet

  Motion 2021/22:4528 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

  Motion till riksdagen 2021/22:4528 av Maria Stockhaus m.fl. M med anledning av prop. 2021/22:190 Åtgärder mot fusk vid förarprov och mot illegal utbildningsverksamhet på transportområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillståndsprövning för dubbelkommandon i privatbilar
  Inlämnad
  2022-04-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2021/22:TU19
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Luftfartsfrågor

  Luftfartsfrågor

  Betänkande 2021/22:TU8

  Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om luftfartsfrågor. Detta med hänvisning till att vissa åtgärder redan har utförts och att arbete pågår med en del av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om regionala flygplatser, upphandlad trafik, minskad klimatpåverkan från luftfarten och flygplatsrelaterade frågor.

  Behandlade dokument
  49
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  38 
  Anföranden och repliker
  24, 99 minuter
  Justering
  2022-03-24
  Bordläggning
  2022-03-30
  Debatt
  2022-03-31
  Beslut
  2022-03-31
 • Den nya ordningen i skogen och dess påverkan på klimatarbetet

  Skriftlig fråga 2021/22:1098 av Åsa Coenraads (M)

  Fråga 2021/22:1098 Den nya ordningen i skogen och dess påverkan på klimatarbetet av Åsa Coenraads M till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S Skogsstyrelsen har nyligen lämnat förslag om att varje fågel ska inventeras och skyddas från störningar av svenskt skogsbruk. Skogsstyrelsen benämner detta som en ny ordning
  Inlämnad
  2022-02-15
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Säkerhetsläget på Arlanda

  Skriftlig fråga 2021/22:1097 av Åsa Coenraads (M)

  Fråga 2021/22:1097 Säkerhetsläget på Arlanda av Åsa Coenraads M till Statsrådet Anders Ygeman S Aftonbladet rapporterar den 15 februari att ett bolag kopplat till kinesisk militär och det styrande partiet i landet har vunnit en upphandling hos Swedavia för att sköta säkerhetskontrollen för terminal 5 på Arlanda. Vi befinner
  Inlämnad
  2022-02-15
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Stöd till regionala flygplatser

  Skriftlig fråga 2021/22:1048 av Åsa Coenraads (M)

  Fråga 2021/22:1048 Stöd till regionala flygplatser av Åsa Coenraads M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Regeringen har till slut skjutit till extra pengar som driftsstöd till 23 av 33 regionala flygplatser som drabbats hårt under coronapandemin men ändå upprätthållit sin verksamhet. En verksamhet som räddat liv
  Inlämnad
  2022-02-08
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Åtgärder mot fågelinfluensa

  Skriftlig fråga 2021/22:1038 av Åsa Coenraads (M)

  Fråga 2021/22:1038 Åtgärder mot fågelinfluensa av Åsa Coenraads M till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Landsbygdsministern bjöd in Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt SVASvensk Fågel och Svenska Ägg till ett digitalt möte den 4 januari för att undersöka ytterligare möjligheter att stärka det förebyggande
  Inlämnad
  2022-02-08
  Besvarare
  Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
 • Undantag för jetboards från förarbevis

  Skriftlig fråga 2021/22:1037 av Åsa Coenraads (M)

  Fråga 2021/22:1037 Undantag för jetboards från förarbevis av Åsa Coenraads M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Förarbevis för vattenskoter är inte bara bra det är också nödvändigt för att undvika olyckor på våra svenska vatten. Vattenskotrar är tunga med stora och kraftfulla motorer. De flesta kan komma upp i
  Inlämnad
  2022-02-08
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Utvärdering av tonnageskatten

  Skriftlig fråga 2021/22:1035 av Åsa Coenraads (M)

  Fråga 2021/22:1035 Utvärdering av tonnageskatten av Åsa Coenraads M till Finansminister Mikael Damberg S Tonnageskatten är en frivillig skatt och tillämpas av kvalificerade rederier. Skatten skiljer sig från andra skatter, då den schablonmässigt beräknas på verksamhetens last- och passagerarkapacitet och inte på inkomst
  Inlämnad
  2022-02-08
  Besvarare
  Finansminister Mikael Damberg (S)
 • Konsekvenserna av vårbocksjakt

  Skriftlig fråga 2021/22:986 av Åsa Coenraads (M)

  Fråga 2021/22:986 Konsekvenserna av vårbocksjakt av Åsa Coenraads M till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Förutsättningarna för jakt ser olika ut i olika delar av vårt avlånga land. Södra Sverige och Blekinge har små och många jaktmarker till skillnad från mellersta och norra Sverige. Det gör rovdjursförvaltningen mer
  Inlämnad
  2022-02-02
  Besvarare
  Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Försvarsminister Peter Hultqvist S Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman S Civilminister Ida Karkiainen S Infrastrukturminister Tomas Eneroth S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.
  Datum
  2022-01-27
 • Kostnadskontroll i infrastrukturprojekt

  Skriftlig fråga 2021/22:937 av Åsa Coenraads (M)

  Fråga 2021/22:937 Kostnadskontroll i infrastrukturprojekt av Åsa Coenraads M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Det är fastslaget i återkommande granskningsrapporter från Riksrevisionen att Trafikverket är en myndighet som brister i sin förmåga att hålla sig inom budget. Otillräckliga beslutsunderlag och bristfälliga
  Inlämnad
  2022-01-27
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • med anledning av skr. 2021/22:80 Riksrevisionens rapport om kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar

  Motion 2021/22:4382 av Maria Stockhaus m.fl. (M, L)

  Motion till riksdagen 2021/22:4382 av Maria Stockhaus m.fl. M, L med anledning av skr. 2021/22:80 Riksrevisionens rapport om kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda Trafikverkets organisation med inriktning att få bättre
  Inlämnad
  2022-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2021/22:TU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
 • Missbruk av pyroteknik

  Skriftlig fråga 2021/22:904 av Åsa Coenraads (M)

  Fråga 2021/22:904 Missbruk av pyroteknik av Åsa Coenraads M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Under och kring nyåret 2021/22 har vi kunnat läsa rapporter från hela landet om de negativa effekterna av pyroteknik. I Blekinge har polisen avsatt särskilda resurser och drönare för extra bevakning över nyår
  Inlämnad
  2022-01-24
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Isbrytare i Mälaren

  Skriftlig fråga 2021/22:802 av Åsa Coenraads (M)

  Fråga 2021/22:802 Isbrytare i Mälaren av Åsa Coenraads M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Vi vill att mer gods ska gå sjövägen i stället för på väg, och då måste sjöfartens infrastruktur fungera året runt. Mälaren är en grund sjö och risken för isbildning är hög. Detta gör sjöfarten i Mälaren särskilt utsatt
  Inlämnad
  2022-01-18
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Framtiden för Hjulstabron

  Skriftlig fråga 2021/22:799 av Åsa Coenraads (M)

  Fråga 2021/22:799 Framtiden för Hjulstabron av Åsa Coenraads M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Möjligheten till en framtida klimatsmart sjöfart i Mälaren hindras i dag av höjden på Hjulstabron där väg 55 passerar över Mälaren. Bron, som byggdes 1953, har dessutom akuta renoveringsbehov. Om Hjulstabron skulle
  Inlämnad
  2022-01-18
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Sydostlänken

  Skriftlig fråga 2021/22:798 av Åsa Coenraads (M)

  Fråga 2021/22:798 Sydostlänken av Åsa Coenraads M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Tågsträckan mellan Älmhult och Karlshamn via Olofström är en förutsättning för att behålla arbetstillfällen i Sverige och nå våra högt uppsatta miljö- och klimatmål. Sträckan kallas för Sydostlänken och binder samman djuphamnen
  Inlämnad
  2022-01-18
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Ålfiskeförbud

  Skriftlig fråga 2021/22:797 av Åsa Coenraads (M)

  Fråga 2021/22:797 Ålfiskeförbud av Åsa Coenraads M till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S EU:s jordbruks- och fiskeråd beslutade den 14 december 2021 om ett utvidgat ålfiskeförbud under 2022 för bland annat Östersjön. På det mötet deltog Sveriges landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. I det nya förslaget föreslås
  Inlämnad
  2022-01-18
  Besvarare
  Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
 • med anledning av skr. 2021/22:56 Riksrevisionens rapport om statlig medfinansiering av regional kollektivtrafik – Sverigeförhandlingens storstadsavtal

  Motion 2021/22:4340 av Maria Stockhaus m.fl. (M, KD)

  Motion till riksdagen 2021/22:4340 av Maria Stockhaus m.fl. M, KD med anledning av skr. 2021/22:56 Riksrevisionens rapport om statlig medfinansiering av regional kollektivtrafik Sverigeförhandlingens storstadsavtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samhällsekonomisk
  Inlämnad
  2021-12-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2021/22:TU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag

Filter