Protokoll 2020/21:132 Onsdagen den 2 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:132

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om ersättare

Förste vice talmannen anmälde att Margareta Fransson (MP) skulle tjänstgöra som ersättare för Rebecka Le Moine (MP) under tiden för hennes ledighet den 19 september 2021–19 mars 2022.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2020/21:773

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:773 Bostadstillägget i sjuk‑ och aktivitetsersättningen

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 18 juni 2021.

Skälet till dröjsmålet är andra inbokade åtaganden.

Stockholm den 28 maj 2021

Socialdepartementet

Ardalan Shekarabi (S)

Enligt uppdrag

Marianne Jenryd

Expeditionschef

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2020/21:199

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.