Till innehåll på sidan

Ge Örebro flygplats status som beredskapsflygplats

Motion 2020/21:3346 av Lotta Olsson m.fl. (M, KD, SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Örebro flygplats status som beredskapsflygplats och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Örebro flygplats bör bli en av landets beredskapsflygplatser, dels beroende på sitt centrala läge i landet och sin långa landningsbana, som möjliggör alla typer av tunga transporter. Utöver flygplatsens geografiska placering och utformning kan en lång rad andra argument tillföras som stärker dess användning som beredskapsflygplats.

Örebro Airport är reserv till helikopterflygplatsen på Universitetssjukhuset Örebro, USÖ, samt att tornet hjälper till med att leda in trafiken till deras helikopterplatta vid dåligt väder. Varje vecka landar plan med radioaktiva isotoper som sedan transporteras till USÖ. Isotoperna används vid behandling av cancer och det finns inget annat sätt att transportera dessa då deras halveringstid gör att man inte hinner. En logistikkedja från produktion av isotop till behandling av patient som är planerad i detalj. Regelbundna transporter av organ och kroppsdelar för transplantationer till och från USÖ samt vidare regelbundet ambulansflyg från flygplatsen.

Inom flygplatsens upptagningsområde ligger både anstalterna i Kumla och Hinseberg, båda fängelser med grova förbrytare som ofta säkerhetsmässigt flygs vid förflyttningar.

Örebro Airport är en av två flygplatser i Sverige som används frekvent vid återföring av personer som inte tillåts att vara i Sverige, månadsvisa flygningar av chartrade flygplan.

Polisen använder ofta flygplatsen för tankning av sina helikoptrar när dom är i regionen. Polisen har dessutom flera funktioner stationerade på flygplatsen, t ex utlänningsroteln i Bergslagen (Dalarna, Värmland och Örebro län).

I stort all materiel och alla fordon som försvaret använder och har använt vid sina internationella missioner flygs från och tillbaka till flygplatsen. Den är ofta delaktig och har en central roll i försvarets övningar, t ex Aurora 17.

Närmaste fraktflygplatsen till MSB:s lager i Kristinehamn som dessutom nyss fått uppdraget att hantera EU:s lager för civil krishantering. Örebro flygplats var den enda flygplatsen som kunde uppfylla de krav och kriterier som MSB hade vid sin upphand­ling av utskeppningsflygplats för några år sedan (i konkurrens med t ex Arlanda och Landvetter).

Örebro Airport tog emot och var bas för de internationella brandflygen i somras. Dessutom etablerade MSB en operativ ledning för hela Sveriges insatser via flyg/­helikopter på flygplatsen. Flygklubben på flygplatsen har under många år haft ett omfattande uppdrag att bedriva brandflyg i Närke och Västmanland.

TAM (Täby Air Maintenance) stationerade på Örebro flygplats är idag de enda i Europa som underhåller Saab 340 och Saab 2000, två flygplanstyper som trafikerar många inrikeslinjer och därmed strategiskt viktiga för trafiken i Sverige. Företaget har kunder från hela världen.

Aktörer på flygplatsen förmedlar expressgods till stora delar av Mellansverige. Regeringen bör därför ge Örebro flygplats status som beredskapsflygplats.

 

 

Lotta Olsson (M)

 

Hans Eklind (KD)

Per Söderlund (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Örebro flygplats status som beredskapsflygplats och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.