Stärka Arlandas konkurrenskraft

Motion 2020/21:1142 av Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att aktivt arbeta för att stärka Arlandas konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I den flygstrategi som regeringen tog fram står det bland annat att det både finns fog för att bygga ut flygplatsen ytterligare och att Arlanda har en viktig roll som tillväxtmotor för den svenska ekonomin.

Samtidigt som regeringen har tagit fram en strategi och beskrivit vikten av Arlanda som en tillväxtmotor för Sverige har regeringen genomfört en flygskatt på alla resor i och från Sverige – en skatt som har blivit kraftigt kritiserad av åtta av tio remissinstan­ser där de två främsta argumenten är att det enbart leder till några marginella förbätt­ringar för miljön samtidigt som det kraftigt kommer att försämra svensk konkurrens­kraft. Det är uppenbart att en flygskatt skulle riskera Arlandas konkurrenskraft och regeringen borde arbeta för att förstärka Arlanda flygplats i stället för att aktivt försvaga den.

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att aktivt arbeta för att stärka Arlandas konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.