Förbättrad möjlighet till flygpendling

Motion 2020/21:3518 av Roger Richthoff (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur möjligheten till flygpendling kan förbättras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett stort land med långa avstånd. För att hela Sverige ska kunna leva och ut­vecklas krävs det goda kommunikationer. På många platser runtom i vårt land – inte minst i norra delen av Sverige – är fungerande flygförbindelser en förutsättning för till­växt och utveckling.

Dessvärre kan det konstateras att de regionala flygförbindelserna har brister vilket påverkar såväl företag som privatpersoner negativt. För att komma till rätta med detta problem och för att möjliggöra företagande och resande i hela Sverige, bör det utredas hur möjligheten till flygpendling mellan mindre orter kan förbättras.

 

 

Roger Richthoff (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur möjligheten till flygpendling kan förbättras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.