Till innehåll på sidan

Nödvändiga åtgärder för att stärka Sveriges regionala flygplatser

Motion 2020/21:556 av Clara Aranda (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-30
Granskad
2020-09-30
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till infasningsstöd för att få igång flygningar till mindre orter och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse samtliga regionala flygplatser med beredskapsverksamhet till beredskapsflygplatser och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regionala flygplatser ska erhålla ersättning för all jourverksamhet och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda de regionala flygplatsernas verksamhet och insatser under covid-19-pandemin och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska ta ett samlat ansvar för en rikstäckande fördelning av de statliga flygplatsernas vinster och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den kris som flygbranschen befinner sig i påverkar samhället i stort.

Covid-19-pandemin har inneburit konsekvenser av historiska proportioner och den kraftiga minskning av flygandet har således haft stora inverkningar på både näringsliv och arbete. Flyget drabbades tidigt av pandemin och kan komma att bli den bransch som tar sig ur krisen sist.

Alla regionala flygplatser är drabbade av krisen och därmed också i behov av stöd. För att kunna få igång flygandet på våra flygplatser kan det vara fördelaktigt att införa starthjälp till redan utsatta flygbolag. Förslagsvis ett infasningsstöd för få igång flyg­ningar till mindre orter, ett stöd som sedan kan avvecklas när situationen normaliseras igen.

Våra regionala flygplatser utför flera viktiga insatser för samhället, alltifrån ambu­lanstransporter, sjöräddning, fjällräddning, brandspaning, till att agera stöd till myndig­heter. Den typen av insatser borde således kvalificera våra regionala flygplatser till beredskapsflygplatser. Utöver det bör all jourverksamhet likaså generera ersättning.

Under pandemin har flygplatser och flygplatspersonal ställt upp med viktiga insatser och det bör uppmärksammas. Det finns skäl att utreda vad de regionala flygplatserna har bidragit med och hur man har arbetat under krisen, för att utvärdera och analysera skill­nader. Den typen av analys kan vara lärorik och bli användbar, inte minst i beredskaps­arbetet inför framtida kriser.

Idag får mindre kommuner kämpa med sina flygplatser. De regionala flygplatserna bidrar till att skapa flygningar till statligt ägda Arlanda flygplats och Bromma flygplats. Trots det omfördelas inte vinsterna till alla landets flygplatser. I Norge och Finland tar staten ett samlat ansvar och vinster fördelas till ländernas samtliga flygplatser. Ett system som också borde utredas och prövas i Sverige.

 

 

Clara Aranda (SD)

 

 

Yrkanden (5)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till infasningsstöd för att få igång flygningar till mindre orter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse samtliga regionala flygplatser med beredskapsverksamhet till beredskapsflygplatser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regionala flygplatser ska erhålla ersättning för all jourverksamhet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda de regionala flygplatsernas verksamhet och insatser under covid-19-pandemin och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska ta ett samlat ansvar för en rikstäckande fördelning av de statliga flygplatsernas vinster och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.