Regionala flygplatser

Motion 2020/21:1762 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för att säkra de regionala flygplatsernas överlevnad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan covid-19 drabbade en hel värld har denna värld i grunden förändrats. Gränser har varit stängda, människor har varit isolerade och de som kunnat har arbetat hemifrån istället för att resa till sina arbetsplatser och tvärs över vårt jordklot. Detta har natur­ligtvis drabbat alla företag som hanterar resor särskilt hårt. När det gäller flyget är det utan tvekan mest drabbat och detta gäller särskilt våra regionala flygplatser. Dessa regionala flygplatser som intar en så oerhört viktig funktion i sitt lokalområde – för näringsliv, turism, myndigheter, organisationer, privatpersoner och många andra.

När vi så sakteliga ska återgå till en någorlunda normal vardag kommer den säkerligen på många sätt att vara förändrad. Många förutspår att vi i betydligt högre utsträckning kommer att fortsätta arbeta hemifrån. Men vissa saker kommer att bestå. De regionala flygplatserna runt om i landet kommer att fortsätta bidra till att företag både i städer och utanför kan knyta viktig kompetens till sig. De kommer att fortsätta bidra till ökad tillväxt genom att möjliggöra arbetspendling och etablering av företag och filialer på orter där detta aldrig annars skulle vara möjligt. Dessutom kommer de fortsätta möjliggöra turism i hela Sverige.

Därtill kommer frågan om ett stärkt civilt försvar. De regionala flygplatserna är också viktiga ur ett beredskapsperspektiv. Brandflyg, ambulansflyg, polisflyg och kustbevakning är andra områden som påverkar olika områden i olika utsträckning, men där det är klart att de regionala flygplatserna är av avgörande betydelse.

Vi moderater har under denna kris drivit på regeringen när det gäller flera krispaket, bl a när det gäller företag och företagare. Pengarna till flygindustrin har framförallt gått till de stora flygplatserna och bolagen. För att hela Sverige ska fortsätta leva är det nu särskilt viktigt att se till de mindre, regionala flygplatserna.

Förutom den pågående krisen med covid-19 kan problematiken belysas med ett annat exempel. När flygbolaget Nextjet gick i konkurs i maj 2018 ställdes alla deras flygningar in, och flera av Sveriges regionala flygplatser, framför allt i Norrland, hotades plötsligt av nedläggning. Regeringen fick sitta i krissamtal med Trafikverket, och regional kollektivtrafik och taxi fick under tiden transportera passagerare till en annan flygplats. Det är inte en snabb process att återuppta flygtrafik på en öde flygplats och det tog månader innan trafiken återupptogs på flera flygplatser. Det är inte rimligt att en regional flygplats överlevnad ska kunna vara avhängig ett privat bolag.

I pandemins kölvatten kämpar nu många regionala flygplatser med sin överlevnad. I tider av ökande arbetslöshet och stor allmän ovisshet vill det mycket till för att små kommuner ska kunna hantera kostnaderna för att säkerställa den viktiga funktion som de regionala flygplatserna fyller.

Sammanfattningsvis visar detta hur sårbara våra regionala flygplatser är. Och det är inte bara i Norrland, såsom i Östersund, Arvidsjaur och Gällivare, som de regionala flygplatserna är av vikt, utan också i städer som Trollhättan/Vänersborg, Ronneby, Ängelholm, Mora m.fl. Därför måste nu staten ta sitt ansvar, agera och ta fram en strategi för att säkra de regionala flygplatsernas överlevnad på lång sikt. Detta bör tillkännages regeringen.

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

Annicka Engblom (M)

Ulrika Heindorff (M)

Saila Quicklund (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Sofia Westergren (M)

Malin Höglund (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för att säkra de regionala flygplatsernas överlevnad och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.