Säkra Ronneby flygplats långsiktigt

Motion 2020/21:1443 av Heléne Björklund (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur regionala flygplatser ska säkras långsiktigt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Blekinge har en strategiskt viktig plats i sydöstra Sverige. Här finns viktiga försvars­anläggningar som är stora arbetsgivare. Här finns också Kustbevakningen, Boverket, fordonsindustri och högskola för att bara nämna ett fåtal viktiga aktörer. Med en åldrande befolkning och kompetensbrist på arbetsmarknaden är det extra viktigt att underlätta för in- och utpendling.

Parallellt med satsningar på järnväg och utbyggd E22 måste vi också värna den regio­nala flygplatsen i Kallinge/Ronneby. Den bidrar till att näringslivet och de offentliga verk­samheterna lättare kan rekrytera nyckelkompetens och till att förenkla arbetspendling till orter som annars inte hade varit möjligt. För oss är det viktigt att se hela Sverige utvecklas.

Flygplatsen är också ett viktigt nav för besöksnäringen i regionen.

Under coronapandemin har flygavgångarna varit begränsade eller helt inställda. Under pandemin var det bra att isolera Blekinge. Men nu är det dags att diskutera hur de regiona­la flygplatserna ska kunna överleva.

I arbetet med klimatomställning pågår arbetet med att utveckla elflygplan. Utveck­lingen går snabbt framåt. Det är sannolikt så att de små och regionala flygplatserna har bättre förutsättningar att snabbt komma igång med omställningen.

Regeringen bör agera för att säkra överlevnaden av de regionala flygplatserna på lång sikt.

 

 

Heléne Björklund (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur regionala flygplatser ska säkras långsiktigt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.