Behåll Bromma flygplats

Motion 2020/21:3035 av Annicka Engblom (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att behålla Bromma flygplats och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bromma flygplats framtida existens är återigen upp till debatt i såväl medier som i riksdagen. Den 23 juni i år fick Swedavia AB på en ägardialog i uppdrag att göra en konsekvensanalys över bolagets affärsmässiga avvägningar för en förtida stängning av Bromma flygplats. Ett minst sagt överraskande besked.

Den minnesgode kan i en tillbakablick komma ihåg den stora debatt om flygplatsens vara eller icke vara som rasade 2015, efter att regeringen tillsatt en förhandlingsperson för förtida avveckling av Bromma flygplats. Detta efter att Stockholms stad aviserat att man avsåg att inom en snar framtid avveckla Bromma flygplats för att bebygga marken. Detta trots vallöften från ett av regeringspartierna som före förra valet lovat att inte röra flygplatsen. Kritiken kom snabbt, likaså argumenten som förtydligade varför detta för­slag är dåligt på en rad områden. Men också för att det är ett förslag som ger konsekven­ser för hela landet när det gäller överlevnad för andra flygplatser som i sin tur försämrar arbetstillfällen, tillväxt, turism med mera. Förslaget röstades ned i riksdagen.

Det som nu ligger för hand är Swedavia AB:s konsekvensanalys av hur spridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 har påverkat flygresandet dramatiskt och den kraftigt minskade flygtrafiken. Under rådande marknadsförutsättningar har Swedavia landat i slutsatsen att det inte är affärsmässigt motiverat att driva Bromma flygplats vidare.

Att bolaget mitt under en global pandemikris får i ägaruppdrag att utreda en flygplats av nationellt, stor betydelse kan starkt ifrågasättas. Långsiktiga infra­strukturbeslut ska inte grundas på statistik från tillfälliga kriser, utan grundas på långsiktiga avväganden och behov. Bromma flygplats utgör ett viktigt nav för inrikestrafiken i Sverige och för tillgängligheten till huvudstaden för landets regioner.

För Blekinge län, med sitt utmanande geografiska läge och stora behov av infra­strukturella investeringar i både väg- och tågnät, är flygförbindelsen till Bromma flygplats av avgörande betydelse. En nedläggning av flygplatsen skulle under normal­förhållanden för länets del få till följd halverat antal avgångar och med all sannolikhet dubblerade priser och därmed allvarliga konsekvenser för såväl näringsliv som arbets­pendling och besöksnäring. En situation som Blekinge län delar med många andra regioner runt om i landet.

Att nuvarande pandemi så småningom avtar, att ett vaccin kommer på plats och att samhället kommer på benen till någorlunda normala förhållanden är ju en utgångspunkt vi alla måste ha. Därför är det inte särskilt seriöst att Swedavia AB mitt under en djup kris fått i uppdrag att utreda framtiden för en nationellt, mycket viktig flygplats baserat på nuvarande statistik. Flygplatsens framtid utgör en långsiktig infrastrukturfråga, väsentlig för hela landet, och beslut därom bör tas utifrån långsiktiga avväganden och inte på kort sikt i kris.

Därför bör riksdagen ställa sig bakom det som anförs i motionen om att behålla Bromma flygplats och tillkännage detta för regeringen.

 

 

Annicka Engblom (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att behålla Bromma flygplats och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.