Teres Lindberg (S)

Tillgänglig ersättare

Valkrets
Stockholms kommun
Född år
1974
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagens ansvarsnämnd

Ersättare

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2017-09-25 – 2022-09-26
Ordinarie
2013-01-01 – 2014-09-29
Ledig
2012-07-15 – 2012-12-31
Ordinarie
2011-04-01 – 2012-07-14

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2017-05-29 – 2017-09-24
Statsrådsersättare
2015-10-01 – 2017-05-28
Statsrådsersättare
2014-10-03 – 2015-09-30

Trafikutskottet

Tredje vice ordförande
2020-09-10 – 2022-09-26
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-09
Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2011-04-13 – 2012-09-27

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2012-09-27 – 2014-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03
Suppleant
2016-06-09 – 2018-09-24

Finansutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-10-07 – 2022-09-26
Suppleant
2018-10-09 – 2020-10-06
Suppleant
2018-01-01 – 2018-01-01
Suppleant
2013-01-16 – 2014-09-29

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Vice ordförande
2018-10-24 – 2020-09-28
Ledamot
2014-10-28 – 2018-10-24

Riksdagens ansvarsnämnd

Ersättare
2024-04-10 –

Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

Suppleant
2020-02-11 – 2022-09-27

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.

Utbildning

Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.

Anställningar

Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter