Trafikplikt Sälen-Mora-Stockholm

Motion 2020/21:1594 av Patrik Engström m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga trafikplikt på sträckan Sälen–Mora–Stockholm och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Avstånden i vårt land är stora och tillgänglighet en nyckelfaktor för att upprätthålla en positiv utveckling för näringslivet och vår stora besöksnäring i Dalarna. Kommunerna i norra Dalarna och näringslivet har ett stort behov av både inflyttning och kompetens­försörjning, då krävs lättillgänglig och fungerande infrastruktur. Fungerande flygför­bindelser är nödvändiga i den här delen av landet.

Eftersom näringslivets struktur består av export- och besöksnäringsföretag behövs en reguljär förbindelse med omvärlden. Värt att notera är att Dalarna är det fjärde största besöks- och exportnäringslänet i Sverige. Sälenfjällen är Skandinaviens största vinterdestination, och besöksnäringen i norra och nordvästra Dalarna svarar för mer än 90 % av länets totala besöksnäringsomsättning. Årsarbeten som näringen genererar är 5 300, och den totala omsättningen är dryga 6,8 miljarder. Industriklustret i Mora med omnejd ligger i utvecklingens absoluta framkant där flera av företagen är världsledande inom sina respektive nischer. För hela regionen handlar det i korthet om arbetstillfällen, skatteintäkter och framtida utvecklingsmöjligheter.

Tyvärr hotas den goda tillväxten av de långa avstånden till Stockholm och resten av världen. De alternativa färdmedel som finns är alltför tidskrävande, och innebär oftast minst en övernattning. Fågelvägen är det mycket närmare från Sälen och Mora till Stockholm, men som läget är nu ligger både London, Paris och Amsterdam närmare tidsmässigt.

Omställningsarbetet för hållbara resor gäller naturligtvis även flyget. Där är det viktigt att påpeka att Region Dalarna och de aktuella kommunerna har ställt sig bakom satsningar på omställningar som ska möjliggöra klimatneutralt resande genom att erbjuda operatörer möjlighet till laddning av kommande elflygplan och tankning av biobränslen för konventionella motorer.

Eftersom reguljär flygtrafik har en stor betydelse för fortsatt utveckling och bidrar till en konkret landsbygds- och samhällsutveckling där export- och besöksnäringen är helt avgörande bör regeringen överväga trafikplikt på sträckan Sälen–Mora–Stockholm.

 

 

Patrik Engström (S)

 

Roza Güclü Hedin (S)

Maria Strömkvist (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga trafikplikt på sträckan Sälen-Mora-Stockholm och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.