Till innehåll på sidan

Skapa ett regelsystem för stöd till regionala/internationella flygplatser

Motion 2020/21:1187 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa ett regelverk för stöd till regionala/internationella flygplatser för ett robust infrastruktursystem att lita på för hela Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Runt om i Sverige har vi regionala flygplatser varav flera har passagerartrafik. Härtill finns Stockholm-Skavsta, Sveriges tredje största flygplats med en blandning av interna­tionella flygningar och uppdrag av regionalt viktig karaktär. Flygplatsen är delägd av Nyköpings kommun tillsammans med ett internationellt bolag.

Flygplatsen har tillstånd för 75 000 flygplansrörelser per år och möjlighet för 6 miljoner passagerare per år. Härtill är infrastrukturnätet planerat och uppbyggt runt flygplatsen med bland annat Ostlänken för att säkra ett snabbt och klimatsmart trans­portsystem till resten av landet. Stockholm-Skavsta har en viktig funktion som den södra porten till Stockholmsregionen och en betydande tillväxtmotor i det regionala näringslivet i Stockholm-Mälardalen. Flygplatsen ligger i framkant när det kommer till aktiva handlingar för att minska flygets klimatpåverkan och är anslutna till ACI:s, Airports Council International, koldioxidprogram för att minska flygets koldioxid­utsläpp och har godkänts på första nivån.

Flygplatsen är viktig för såväl passageratrafik som det regionala näringslivet och fungerar därtill som nod för beredskapstrafik. Kritiskt flyg såsom sjöräddning, brand­flyg och ambulansflyg använder sig av de regionala flygplatsernas strategiska place­ringar, något som i Skavstas fall innebär en viktig del i Stockholm-Mälardalen och Östergötland.

När krisen kom vände det upp och ner på hela flygnäringen. Arbetstillfällen drogs undan och branschen lider kraftigt av konsekvenserna av ett minskat resande. Något som hotar helhetsbilden av våra regionala/internationella flygplatser. För att säkra dessas fortlevnad genom denna kris men även rusta för eventuella kommande kriser bör ett regelverk tas fram för stöd till regionala/internationella flygplatser. Exempelvis skulle landets tio största flygplatser kunna söka det stöd som nu enbart kommit den statliga flygplatsoperatören till del. Med ett förändrat ansökningsförfarande utifrån kriterier som styrs av nyttan med en regional/internationell flygplats för dess lokalise­ring, utbud, trygghet utifrån regionala uppdrag och flygplatsberedskap säkrar vi fler flygplatser och når därmed en betydande mängd svenska medborgare istället för enbart vissa. Flyget har en viktig funktion även i framtiden och då även flygplatserna och deras möjlighet till fortlevnad och utveckling.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Lotta Finstorp (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa ett regelverk för stöd till regionala/internationella flygplatser för ett robust infrastruktursystem att lita på för hela Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.