Trafikplikt på Mora flygplats

Motion 2020/21:1262 av Malin Höglund (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en flygförbindelse till och från Mora flygplats och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dalarna och Mora är beroende av en väl fungerande flygplats. Mora flygplats är viktig för näringslivet, besöksnäringen och invånarna runt Mora men också ur ett beredskaps­perspektiv. En flygplats möjliggör bland annat att kommunerna kan knyta till sig viktig kompetens som annars saknas och dessa kan arbetspendla. Inte minst är detta viktigt för en ort som Mora med en stor del av näringslivet som har besöks- och turistnäring, där flygplatsen utgör en hubb för företag inom bland annat kulturella upplevelser, över­nattningar (hotellverksamheten), mat och dryck (restaurangverksamheten) samt evene­mang som bland annat Vasaloppet.

När flygbolag går i konkurs eller slutar trafikera orter blir det förödande för både näringsliv och besöksnäringen.

En flygplats möjliggör bland annat att kommunerna kan knyta till sig viktig kompe­tens som annars saknas och dessa kan arbetspendla. För att hela Sverige ska leva behövs mindre flygplatser.

Regeringen öppnade i och för sig för möjligheten att ett bolag som flyger från Sveg till Stockholm kan mellanlanda i Mora, men dock utan ersättning. Det finns en EU-regel som säger att flygtrafik kan upphandlas om restiden med tåg överskrider tre timmar. Trafikverket har i regelverket inte tre timmar, utan i Sverige säger myndigheten att minst fyra timmar ska gälla. Mora får därmed sämre kommunikationer än övriga Euro­pa. Regeringen borde se till att säkra flygförbindelsen Mora–Arlanda genom trafikplikt.

 

 

Malin Höglund (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en flygförbindelse till och från Mora flygplats och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.