Driftsstöd till icke-statliga flygplatser

Motion 2020/21:242 av Eric Westroth (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-22
Granskad
2020-09-22
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett utökat och förutsägbart driftsstöd till de icke statligt ägda flygplatserna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett stort och glesbefolkat land. Vi är EU:s 3:e största land, samtidigt som vi är EU:s näst mest glesbefolkade land. Denna kombination gör att det finns ett stort behov av flygtransporter i Sverige, till skillnad från många andra länder som är såväl mindre som mer tätbefolkade.

Tidigare tog staten ett större ansvar när det gällde att hålla en infrastruktur med flyg­platser i Sverige. Tyvärr har staten under åren avyttrat flera flygplatser, varav många har hamnat i sina respektive och många gånger motvilliga kommuners och regioners ägo. Staten har dock behållit de mest frekvent trafikerade och mest lönsamma flygplatserna i sin egen ägo och kan därför lite slarvigt säga att man plockat russinen ur kakan.

Det borde dock ankomma på staten att man kan ha en fungerande flyginfrastruktur och tillgänglighet för hela landet och man bör därför utreda hur man på bästa och mest effektiva sätt kan stödja de icke statligt ägda flygplatserna finansiellt.

 

 

Eric Westroth (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett utökat och förutsägbart driftsstöd till de icke statligt ägda flygplatserna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.