Utveckla elflygsbranschen i Sverige

Motion 2020/21:296 av Lars Thomsson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-23
Granskad
2020-09-23
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av statliga insatser för att utveckla elflygsbranschen i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har enorma möjligheter att bli en ledande aktör för att utveckla elflyg, om lan­det agerar rätt och snabbt. Elflyg kommer att bli en viktig komponent för ett klimat­smart och modernt samhälle framöver. Elflyget kan kombinera människors transport­behov, regional utveckling utanför storstäderna och klimatomställningen på ett väldigt påtagligt sätt. Samtidigt kan tillverkning av elflyg i Sverige bli en viktig del av den nya gröna industrirevolutionen som skapar nya hållbara arbetstillfällen i Sverige.

Coronapandemin har slagit oerhört hårt mot hela flygbranschen i Sverige. I septem­ber 2020 är nedgången ca 80 % jämfört med samma månad 2019 och många flyglinjer ligger nere helt. Det troliga är att det kommer att ta många år innan flygbranschen åter­hämtar sig fullt ut. Detta är en enorm utmaning för branschen att anpassa sig till. Det kommer kräva en rad statliga insatser under flera år för att möjliggöra en återstart av branschen. De digitala mötesrutinerna kommer troligen att långsiktigt ersätta en del av behovet av fysiska möten, och därmed påverkas resmönstret permanent framöver. Sam­tidigt som kraven på ett klimatsmart flyg kommer att öka i takt med klimatkrisen blir allt tydligare. Kombinationen av en hårt pressad bransch, lägre efterfrågan och ökade omställningskrav kommer samtidigt. Det blir en svår ekvation att få ihop, likväl måste det ske eftersom flyget har en väldigt viktig roll för Sveriges utveckling framöver.

Just nu pågår flera olika intressanta delprojekt i Sverige och Norden kring elflyg. De ledande är Nordic Network for Electric Aviation (NEA), Green Flyway och det Vinnova­finansierade Elektrisk Lufttransport i Sverige (ELISE). Samtidigt driver företaget Heart Aerospace i Göteborg ett skarpt utvecklingsprojekt med framtagande av ett 19-sätes elflyg, som betraktas ligga i framkant i världen. Det gör att Sverige och Norden kan bli en testarena för elflyg med möjlighet att sätta en världsstandard.   

Elflygets unika egenskaper med i runda tal halverad driftskostnad per flygkilometer gör att det kan öppnas möjligheter för små, direkta flyglinjer mellan halvstora städer. All flygverksamhet behöver därmed inte passera Stockholm. Det elektrifierade flyget bli ett viktigt komplement till väg- och järnvägstransporter. Elflyget har förutsättningar att bli snabbt, flexibelt, småskaligt och prisvärt. Samtidigt som det är ett klimatsmart rese­alternativ.

För att Sverige och Norden skall lyckas bli en ledande aktör kommer det att krävas offentliga insatser under uppbyggnadsperioden. Speciellt tydligt är det nu när corona­pandemin kraftigt har försvagat hela flygbranschen. Med ganska moderata offentliga satsningar kan det skapas flera tusen nya gröna industrijobb i Sverige visar en över­siktlig beräkning som branschaktörer gjort. Sverige har en lång tradition sedan 1950-talet av att utveckla flygplan och flygplansteknologi. 

De insatser som är mest aktuella är statliga lånegarantier som en del av en grön industripolitik, när en helt ny flygplansmodell utvecklas. Därmed blir den en naturlig del i den gröna återstarten av Sverige efter coronakrisen. Statlig upphandling av några elflyg är en andra insats, som till exempel kan sättas in i den upphandlade trafiken, för att minska de initiala marknadsriskerna. En tredje offentlig insats kan vara att genom­föra ett strategiskt forsknings- och utvecklingsprogram för elflygsbranschen som kan omfatta de olika delmomenten för ett fungerande elflyg, som t.ex. batteriteknik, energi­lagring, laddinfrastruktur på flygplatser, luftrumsutveckling m.m.

Med stöd i det ovan anförda bör därför riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförts i motionen om behovet av statliga insatser för att utveckla elflygs­branschen i Sverige.

 

 

Lars Thomsson (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av statliga insatser för att utveckla elflygsbranschen i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.