Till innehåll på sidan

Trafikverkets förslag till beredskapsflygplatser

Motion 2020/21:3156 av Linda Modig och Helena Lindahl (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att öka antalet beredskapsflygplatser i Norrlands inland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I början av sommaren redovisade Trafikverket sin översyn av de svenska beredskaps­flygplatserna till regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet). Att fungera som beredskapsflygplats handlar om att vara redo att agera, att hålla flygplatsen öppnad, på en akut, uppkommen situation där samhällsviktigt flyg under begränsad tid, utanför ordinarie tider, nyttjas. Samhällsviktiga flygtransporter handlar om resor inom sjuk­vården, statlig och kommunal räddningsverksamhet som t ex fjällräddning, sjöräddning, brandbekämpning och/eller brandövervakning, övriga insatser från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, polisen, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och läns­styrelser samt Försvarsmakten. Trafikverket kommer i översynen fram till att vita fläckar i dagens geografiska spridning behöver åtgärdas och föreslår därför att antalet beredskapsflygplatser behöver ökas (från dagens tio till nitton) och att det i sin tur förutsätter en anslagshöjning (från dagens 9,5 mnkr till 50 mnkr). Givet den uttalade ambitionen höjer man på ögonbrynen när man tar del av Trafikverkets förslag. Trafikverket föreslår nämligen att hela Norrlands inland mellan Gällivare och Åre–Östersund lämnas utan beredskapsflygplats! Lycksele föreslås liksom tidigare att vara beredskapsflygplats. I området kring Arvidsjaur–Arjeplog–Sorsele–Älvsbyn bedrivs en omfattande testverksamhet av fordon och fordonskomponenter. Hemavan–Tärnaby­området är en välbesökt destination. I det vidsträckta området mellan Gällivare–Lycksele–Östersund förekommer förutom testverksamhet och besöksnäring, även skogsbruk, rennäring och vältrafikerade Europavägar. Alla dessa förhållanden är sådana som typiskt sett innebär risker för olyckor och behov av t ex sjuktransporter. 

Vid regeringskansliets beredning av ärendet bör därför Trafikverkets förslag i dessa delar omprövas, för att inte lämna Norrlands inland åt sitt öde utan tillgång till bered­skap för samhällsviktiga transporter.

 

 

Linda Modig (C)

Helena Lindahl (C)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att öka antalet beredskapsflygplatser i Norrlands inland och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.