Till innehåll på sidan

Trollhättans flygplats

Motion 2020/21:1761 av Camilla Waltersson Grönvall och Ann-Sofie Alm (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att säkerställa Trollhättans flygplats och andra små och medelstora flygplatsers långsiktiga överlevnad bortom covid-19-pandemin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tillförlitliga kommunikationer är helt avgörande för näringslivet i ett stort, avlångt land som Sverige. Näringslivet har anläggningar, ägare, kunder och leverantörer runt om i Sverige liksom utomlands och det kräver goda kommunikationer där flyget är av av­görande betydelse. Covid-19 har vänt upp och ned på världen. Flera branscher, däribland flyget, befinner sig i en ytterst svår situation. Regionala flygplatser, som utöver det kommersiella flyget alltid hanterar samhällsviktigt flyg i form av sjuktransporter, Försvarsmaktens flyg och brandflyg, lider ekonomiskt när trafiken minskat till ett minimum.

Trollhättans flygplats är en sådan flygplats. Oerhört viktig för sitt närområde, men där oro finns för att den ingår i de små och medelstora flygplatser som inte kommer att prioriteras av flygbolagen när flyget åter kommer igång. BRA-flyg som de senaste åren trafikerat just Trollhättans flygplats hör till de bolag som har ansökt om rekonstruktion.

I Trollhättan finns bland annat delar av Sveriges ledande flyg- och rymdindustri. Att infrastrukturen till denna högteknologiska högborg inte stängs av är viktigt ur ett forskningsperspektiv, ett tillväxtperspektiv, ett miljö- och klimatperspektiv och ett försvarsperspektiv.

Trollhättans flygplats liksom många av de andra mindre flygplatserna är också nödvändig ur ett beredskapsperspektiv. Det visade sig inte minst 2018 då de användes vid 4 992 brandflygningar. Några av flygplatserna har ambulansflyg, och exempelvis polis och kustbevakning använder sig också av de regionala flygplatserna.

De regionala flygplatserna ägs och drivs nästan uteslutande av enskilda kommuner och saknar därför en gemensam huvudman. I fredstid har detta hittills inte varit någon större fråga, men i planeringen för ett stärkt civilt försvar blir frågan om ansvar och ledning viktig. Det skapar naturligtvis också en osäkerhet i hela totalförsvars­planeringen. Detta handlar nämligen inte bara om civilt försvar utan om hela total­försvaret, då de regionala flygplatserna ligger till grund för försvarets förmåga till snabb omgruppering och spridning av luftstridskrafter. Trollhättans flygplats används av och ligger i omedelbar närhet till F7 Såtenäs.

Uppstartsprocessen för Trollhättans flygplats och de övriga jämnstora flygplatserna riskerar att bli lång, dyr och påverka närområdet på ett betydande och negativt sätt. Detta i en känslig tid då siffrorna för arbetslöshet visar sig alltmer röda och stiger för varje vecka. Åtgärder är därför nödvändiga och ett statligt stöd i form av ett så kallat infasningssystem, för uppstart av kommersiell flygtrafik på de små och medelstora flygplatser som hade kommersiell linjetrafik före covid-19 slog till, skulle kunna vara en lösning. Detta stöd bör finnas till dess att situationen har stabiliserats. Viktigt är att man hittar ett system som både kan utformas för att säkra näringslivets behov av resor samtidigt som de övriga viktiga samhällsfunktionerna tryggas. Detta är viktigt för hela regionens fortsatta utveckling.

När en flygplats lagts i malpåse vill det mycket till i pandemins kölvatten för små kommuner med stor arbetslöshet att ta beslut om att återöppna flygplatsen. Samtidigt är dessa flygplatser av enorm betydelse för att hela Sverige ska fortsätta att leva. Regeringen har därför ett ansvar att se till att inga fler nationellt viktiga, regionalt belägna och kommunalt ägda flygplatser stänger. Åtgärder måste därför snarast till för att säkra dessa flygplatsers långsiktiga överlevnad. Detta bör ges regeringen tillkänna.

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ann-Sofie Alm (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att säkerställa Trollhättans flygplats och andra små och medelstora flygplatsers långsiktiga överlevnad bortom covid-19-pandemin och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.