Flygskatt

Motion 2020/21:502 av Jimmy Ståhl (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-29
Granskad
2020-09-29
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett borttagande av flygskatten och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flygskatten bör investeras i ett grönare flyg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har infört en flygskatt, en skatt som tas ut per passagerare och flygresans slutdestination. För kortare resor blir skatten 62 kronor per passagerare, och för längre resor 260 kronor per passagerare. Att ha skatt på flygresor i ett land och inte i alla länder gör att resmönster kan ändras, och de länder som har flygskatt får ett mindre antal resenärer.

Flygindustrin har noterat en ökad aktivitet på Kastrups flygplats i Danmark och ett minskat resande från Arlanda. Flygbolagen, som har en tuff tid nu, ändrar sina rutter och förlägger i högre utsträckning flyg från länder utan flygskatt. Flyget är en viktig del av vår infrastruktur och skatter på avstånd är destruktiva, inte minst för de boende i norra Sverige.

För att inte ekonomiskt missgynna flyget i Sverige bör flygskatten tas bort.

Flyget står inför stora klimatutmaningar och kämpar hårt för att göra flyget fossil­fritt. Att göra flyget fossilfritt är dyrt och ställer stora krav på bränslen med mera. Flyg­industrin säger själv att biobränslet inte kommer att räcka till alla plan och kostnaden för biobränsle är 4 gånger högre än för flygfotogen. Flyget tillsammans med flygplats­erna arbetar ständigt med miljöförbättrande åtgärder mot ett fossilfritt flyg; det kan


handla om allt från logistik till ruttoptimering. Om flygskatten inte avvecklas bör den skatt som tas ut i form av flygskatt återinvesteras i ett grönare flyg.

 

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett borttagande av flygskatten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2020/21:SkU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flygskatten bör investeras i ett grönare flyg och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.