Högskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU14

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 22 juni 2021

Nästa händelse: Bordläggning 18 juni 2021

Utskottets förslag

Nej till motioner om högskolan (UbU14)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till cirka 180 förslag i motioner om högskolan från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att åtgärder redan är vidtagna eller att arbete redan pågår inom de områden som förslagen berör.

Motionerna handlar bland annat om rekrytering och tillträde till högskolan, dimensionering av högskoleutbildning, högskoleutbildningars innehåll samt vissa övergripande studentfrågor.

 

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om högskolan (UbU14)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till cirka 180 förslag i motioner om högskolan från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att åtgärder redan är vidtagna eller att arbete redan pågår inom de områden som förslagen berör.

Motionerna handlar bland annat om rekrytering och tillträde till högskolan, dimensionering av högskoleutbildning, högskoleutbildningars innehåll samt vissa övergripande studentfrågor.

 

Förslagspunkter

1. Högskoleprovet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:251 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkande 2,

2020/21:2403 av Anna Johansson och Mattias Jonsson (båda S) och

2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 23.

Reservation 1 (V, KD)

2. Fusk och avstängning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3431 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 11.

Reservation 2 (KD, L)

3. Antagning m.m. till förskollärarutbildningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:866 av Markus Selin (S),

2020/21:1934 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 3 och 21 samt

2020/21:3046 av Ann-Britt Åsebol (M).

Reservation 3 (SD)

4. Antagning och behörighet till lärarutbildningen m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3224 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 4 (SD, KD, L)

5. Vissa studentfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:251 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkande 4,

2020/21:301 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkandena 4 och 5,

2020/21:1932 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 11,

2020/21:3102 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 46 och

2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 96.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)
Reservation 8 (KD)

6. Anslag för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:251 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 9 (V, KD)

7. Studenthälsan m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:338 av Solveig Zander (C) yrkandena 1 och 2,

2020/21:577 av Sofia Nilsson (C) och

2020/21:3431 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 10.

Reservation 10 (KD, L)
Reservation 11 (C)

8. Anpassad praktik vid graviditet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3528 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 12 (M, KD)

9. Dimensionering av högskoleutbildning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:276 av Magnus Oscarsson (KD),

2020/21:700 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 7,

2020/21:864 av Åsa Lindestam (S),

2020/21:1163 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2020/21:1426 av Arman Teimouri (L) yrkande 1,

2020/21:1456 av Hans Ekström m.fl. (S) yrkande 2,

2020/21:1934 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 17,

2020/21:2376 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S),

2020/21:3090 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M),

2020/21:3140 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 42 och 43,

2020/21:3318 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 1,

2020/21:3373 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 9 och

2020/21:3627 av Jörgen Berglund (M) yrkande 1.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)

10. Teach for Sweden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3323 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 22.

Reservation 15 (M, KD)

11. Högskoleutbildningarnas innehåll

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:169 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 12,

2020/21:1308 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 6,

2020/21:1979 av Louise Meijer (M) yrkande 2,

2020/21:3227 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkandena 16-18,

2020/21:3325 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 7,

2020/21:3347 av Josefin Malmqvist (M) yrkande 8,

2020/21:3405 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 24 och

2020/21:3410 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 17.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (V)
Reservation 18 (KD)
Reservation 19 (L)

12. En förstärkt socionomutbildning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3139 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 56 och

2020/21:3566 av Alexandra Anstrell och Malin Höglund (båda M).

Reservation 20 (M, KD)

13. Kvalitet och resultat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1932 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 16 och 17 samt

2020/21:3431 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (L)

14. Legitimation m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1851 av Paula Holmqvist m.fl. (S) yrkande 2,

2020/21:2234 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M),

2020/21:3227 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 5 och

2020/21:3323 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 23 (M)
Reservation 24 (KD, L)

15. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.