Rätt till ledighet för politiska uppdrag

Motion 2020/21:2416 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utöka rätten till ledighet för politiska uppdrag i kommunallagen till att även omfatta universitets- och högskolestudier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I det fjärde kapitlet, 11:e paragrafen i kommunallagen står det följande:

Ledighet från anställning

11 § Förtroendevalda har rätt till den ledighet från sina anställningar som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppdrag. Ledigheten ska omfatta tid för

 1. möten i kommunala organ,
 2. andra möten som är nödvändiga för uppdragen,
 3. resor till och från mötena, och
 4. behövlig dygnsvila omedelbart före eller efter mötena.

Den som har ett arbete och en anställning har rätten att få vara ledig för att kunna fullfölja sina uppdrag som förtroendevald. Det är en väsentlig del i vårt demokrati­system och en viktig möjlighet för våra institutioner att kunna gå runt.

Att människor ska kunna engagera sig i sin kommun och vilja förändra den till något bättre är något som inte kan tas för givet och vi behöver uppmuntra fler till att göra det.

Denna paragraf glömmer dock bort vissa målgrupper. Studenter och unga har idag inte någon rätt att få vara lediga från sina egna arbeten, nämligen från skola och universitetsstudier. Det är ett arbete som väldigt många personer ägnar sig åt varje år, och saknaden i paragrafen ställer till problem.

Många unga går kurser eller program som innefattar obligatoriska moment och närvaro. Detta hindrar personer från att fullfölja de eventuella uppdrag som de har eller skulle vilja ha. Istället innebär det extra arbete och mer jobb för att komma ikapp.

Idag ser vi att allt fler partier får allt äldre medlemmar, och de unga som engagerar sig inom kommuner och regioner är endast ett fåtal. Återigen blir det en långsam urholkning av vår demokrati och är ett allvarligt problem som kräver en motsatt trend. Att alla ska ha lika möjligheter att kunna engagera sig och att få ta del av rätten att påverka sitt samhälle ska vara en självklarhet.

Därför bör regeringen överväga att utöka kommunallagens paragraf om rätt till ledighet att också omfatta universitets- och högskolestudier.

 

 

Aylin Fazelian (S)

 

Joakim Järrebring (S)

Kenneth G Forslund (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utöka rätten till ledighet för politiska uppdrag i kommunallagen till att även omfatta universitets- och högskolestudier och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.