Protokoll 2020/21:145 Måndagen den 21 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:145

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsminis­ter Stefan Löfven (S)

Anf.  1  TALMANNEN:

Under kammarens sammanträde den 17 juni väckte Katja Nyberg (SD) ett yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S). Yrkandet biträddes av minst 35 ledamöter, och det bordlades därför en första gång. Yrkandet bordlades ytterligare en gång i fredags. Yrkandet ska nu tas upp till avgörande.

Först ges möjlighet att lämna röstförklaring.

Anf.  2  JOHAN PEHRSON (L):

Herr talman! Riksdagen ska i enlighet med grundlagen pröva om den har förtroende för den sittande regeringen. Det är en självklar del av vår demokrati och vårt parlamentariska statsskick.

Prövning av yrkande om misstroende-förklaring mot statsminister
Stefan Löfven (S)

I år är det

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.