Utbildningsinstitutioners regionala ansvar

Motion 2020/21:1424 av Arman Teimouri (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge lärosäten för högre utbildning även ett regionalt ansvar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kompetensförsörjning har det talats om alltsedan 50‐talet, kanske mer nu än någonsin i vår globaliserade och föränderliga värld. Kunskap och kompetens är ett av Sveriges främsta konkurrensmedel. Näringslivet behöver rätt kompetens för att vara konkurrens­kraftigt. Oavsett bransch och oavsett var i Sverige företagen är verksamma utbrister företagen samstämmigt att de har svårt att hitta kompetent personal.

Regioner behöver samarbeta med utbildningsinstitutioner i allmänhet och universitet och högskolor i synnerhet för att trygga kompetensförsörjningen i respektive region. I dag har lärosäten för högre utbildning ett nationellt uppdrag, men i framtiden måste dessa också samverka än mer med de regioner där de är verksamma. Då kan man skapa möjlig­heter för företagen i regionen att hitta rätt kompetens och då kan vi även skapa utbildning­ar med jobbgaranti.

 

 

Arman Teimouri (L)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge lärosäten för högre utbildning även ett regionalt ansvar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.